Bazagmin.pl
 

Komunikaty - archiwum zobacz aktualne

Budowa budynku socjalnego i budynku godpodarczego w Jabłowie

Komunikaty | 2007-11-15 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 146593-2007 na wykonanie zadania „Budowa budynku socjalnego i budynku gospodarczego w Jabłowie,” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 164 z dnia 14 września 2006 poz.1163 Zamawiający wy ał ofertę nr 2 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji DAK-BUD Ltd. Spółka z o.o., ul. Kościuszki 108, 83-200... więcej...

Ogłoszenie o wyniku przetargu na budowę drogi do osiedla mieszkaniowego w Siwiałce

Komunikaty | 2007-11-14 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie o wyniku przetargu na budowę drogi do osiedla mieszkaniowego w Siwiałce. Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 164 z dnia 14 września 2006 poz.1163 Zamawiający wy ał ofertę nr 4 złożoną przez: Przedsięborstwo Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych EKOBUD - Starogard Sp. z o.o., ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdański, Oferta nr została wy ana jako... więcej...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 173508-2007

Komunikaty | 2007-11-14 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 173508-2007 na wykonanie zadania „Remont drogi gminnej – Trzcińsk - Ciecholewy,” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 164 z dnia 14 września 2006 poz.1163 Zamawiający wy ał ofertę nr 2 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., ul. Pomorska 26 a, 83-200 Starogard Gdański Oferta nr została wy ana jako... więcej...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 196500-2007

Komunikaty | 2007-11-13 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 196500-2007 na wykonanie zadania „Przebudowa dawnego dworu obecnej szkoły w Suminie” (etap III- wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru i oddymiania klatki schodowej) Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 164 z dnia 14 września 2006 poz.1163 Zamawiający wy ał ofertę nr 1 złożoną przez: Ciecholewski-Wentylacje spółka... więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką 222 we wsi Kokoszkowy na działkach nr: 218, 275/10, 276/3, 276/23, 276/24, 277/1, 277/3, 542/1.

Komunikaty | 2007-11-02 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1971 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim, ul. Sikorskiego 9. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką 222 we wsi Kokoszkowy na działkach nr: 218, 275/10, 276/3, 276/23, 276/24, 277/1, 277/3, 542/1. W związku z powyższym... więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 229 stanowiącej dojazd do autostrady A-1.

Komunikaty | 2007-11-02 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1971 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 229 stanowiącej dojazd do autostrady A-1. W związku z powyższym strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia zapoznać... więcej...

Ogłoszenie o wyniku przetargu na budowę linii kablowej oświetlenia drogowego w Kręgu.

Komunikaty | 2007-10-30 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 164 z dnia 14 września 2006 poz.1163 Zamawiający wy ał ofertę nr 4 złożoną przez: ELKON Sławomir Konotopski ul. Gniewska 38 83-220 Wiel andowo Oferta nr 4 została wy ana jako najkorzystniejsza, otrzymując najwyższą liczbę punktów. Pozostałe oferty zostały złożone przez firmy: Oferta nr 1 : ELPOL Firma Robót Elektrycznych... więcej...

informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

Komunikaty | 2007-10-24 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym Urząd Gminy informuje o punktach zbierania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Starogard Gdański, ul. Hallera 19 Starogard Gdański, ul. Paderewskiego 6 Starogard Gdański, ul. Zblewska 10 Janin 23, 83-207 Kokoszkowy ... więcej...

ogłoszenie o wyniku przetargu na budowę budynku socjalnego i budynku gospodarczego w miejscowości Jabłowo

Komunikaty | 2007-09-14 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 146593-2007 na wykonanie zadania „Budowa budynku socjalnego i budynku gospodarczego w miejscowości Jabłowo" ------------------------------- Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 164 z dnia 14 września 2006 poz.1163 Zamawiający wy ał ofertę nr 2 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji „DAK-BUD”... więcej...

ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach: Siwiałka, Kokoszkowy, Sucumin-Sumin i Kolincz

Komunikaty | 2007-09-14 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 145448-2007 na wykonanie zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Siwiałka, Kokoszkowy ul. Podgórna, Kolincz ul. Mostowa i Kolincz osiedle oraz Sucumin,” ------------------------------- Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 164 z dnia 14 września 2006 poz.1163 Zamawiający wy ał ofertę nr 3 złożoną przez: Zakład... więcej...

ogłoszenie o wyniku przetargu na rekultywację gruntów rolnych w Sucuminie

Komunikaty | 2007-09-14 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 131189-2007 na wykonanie zadania „Rekultywacja gruntów rolnych poprzez odbudowę rurociagu melioracyjnego w miejscowści Sucumin" ------------------------------- Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 164 z dnia 14 września 2006 poz.1163 Zamawiający wy ał ofertę nr 1 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Inżyniryjno-Melioracyjnych „EKOBUD”... więcej...

ogłoszenie o wyniku przetargu niograniczonego "Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2007/2008"

Komunikaty | 2007-08-23 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wójt Gminy Starogard Gdański ogłsza wyniki przetargu nieograniczonego p.n. "Dowożenie uczniów z terenu gminy Starogard Gdański do szkół w roku szkolnym 2007/2008" z dnia 23 sierpnia 2007 r. Realizator: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej ul. Pelplińska 21 83-200 Starogard Gdański Starogard Gdański, 23.08.2007 r.... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Komunikaty | 2007-08-20 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Starogard Gd., 17.08.2007 r. GPK – 7624/22/06/07 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 61 par. 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 46 a ust. 5 z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627), zawiadamia się o wszczęciu postępowania na wniosek Polkomtel S.A. ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, upoważniony do prowadzenia sprawy Pan Bogdan Kopczyński, 77-100 Bytów, ul. B. Chro ego 14 z dnia 12.04.2006 r.,... więcej...

KOMUNIKAT W SPRAWIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW

Komunikaty | 2007-08-17 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

KOMUNIKAT W SPRAWIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim informuje, że do 15 września 2007 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium. Pomoc udzielana uczniom ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji i umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji. Stypendium szkolne - może otrzymać uczeń zameldowany na terenie gminy Starogard Gdański, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:... więcej...

Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne

Komunikaty | 2007-08-03 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr GPK-750-222-1/2007 na wykonanie zadania „Remont sali konferencyjnej - roboty dodatkowe i zamienne” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 164 z dnia 14 września 2006 poz.1163 Zamawiający wy ał ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budolwane "WAGMAR" Grzegorz Wons, Marek Bąkowski Ul. Skarszewska 7a, 83-200... więcej...

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Komunikaty | 2007-07-30 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 106412-2007 na wykonanie zadania „Wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w Kokoszkowach” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 164 z dnia 14 września 2006 poz.1163 Zamawiający wy ał ofertę nr 4 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. „Starogard... więcej...

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Komunikaty | 2007-07-24 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Wiejska Starogard Gdański informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie wielo anżowych projektów budowy dróg gminnych w gminie Starogard Gdański zostały zawarte umowy na wykonanie: 1. projektu budowy drogi gminnej nr 213035G Jabłowo-Koteże oraz projektu budowy zatoki autobusowej w Jabłowie z firmą DGN Pracownia Drogowa Paweł Nowak ul. Porębskiego 27/19 80-180 Gdańsk 2. projektu budowy drogi gminnej nr 213017G Szpęgawsk-Rywałd z firmą DGN Pracownia Drogowa Paweł Nowak ul. Porębskiego 27/19 80-180 Gdańsk 3. projektu budowy skrzyżowania... więcej...

ogłozenie wyników otwartego konkursu na dofinansowanie realizacji zadania pbulicznego w zakresie przeciwdziałania potologiom społecznym

Komunikaty | 2007-07-05 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wójt Gminy Starogard Gdański ogłasza wyniki otwartego konkursu na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym p.n. "Zorganizowanie obozu socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin mających problemy alkoholowe z terenu gminy Starogard Gdański" Realizator zadania: Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 1 83-200 Starogard Gdański Kwota dofinansowania realizacji zadania: 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100) Data ogłoszenia:... więcej...

ogłoszenie o wyniku przetargu

Komunikaty | 2007-06-26 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gd. oraz sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ten sam teren Urząd Gminy Starogard Gd. informuje, że zostało zakończone postępowanie na sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wykonanie miejscowego planu na ten sam teren w Nowej Wsi Rzecznej na terenie gminy Starogard Gd. Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu... więcej...

otwarty konkurs na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym

Komunikaty | 2007-05-31 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Starogard Gdański Nr III/33/2006 z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Starogard Gdański na rok 2007 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publi-cznego oraz uchwałą Rady Gminy Starogard Gdański Nr... więcej...

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Komunikaty | 2007-05-24 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie remontu sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Starogardzie Gd. Gmina Starogard Gdański zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym WAGMAR ze Starogardu Gdańskiego. Umowa została zawarta w dniu 23.05.2007 r.... więcej...

Ogłoszenie o wyborze oferty

Komunikaty | 2007-05-15 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU Na: Remont dachu na budynku świetlicowo-mieszkalnym w Barchnowach Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Dziennik Ustaw Nr 19 z dnia 9 lutego 2004 r. poz.177 z późniejszymi zmianami. Zamawiający wy ał ofertę nr 1 złożoną przez: MSP „SMOK” Keister, Ksepka, Spółka Jawna Kanałowa 13 83-200 Starogard Gdański ... więcej...

ogłoszenie o wyborze oferty

Komunikaty | 2007-05-07 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZAMAWIAJĄCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów Gmina Starogard Gdański Marian Firgon Adres Kod pocztowy ul. Sikorskiego 9 83-200 Miejscowość Województwo Starogard Gdański pomorskie Telefon Faks (058) 562 50 67 (058) 562 46 41 Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL) starogardgd@ug.pl www.starogardgd.ug.pl TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA RODZAJ ZAMÓWIENIA Roboty budowlane TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony NAZWA NADANA... więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Komunikaty | 2007-05-07 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Roboty budowlane x publikacja obowiązkowa x Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: Gmina Starogard Gdański Adres pocztowy: Miejscowość: Starogard Gdański Kod pocztowy 83-200: Województwo: pomorskie Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Marian Firgon Tel.: 058 56 250 67 w 64 E-mail: starogard gd@ug.pl Fax:0 58 562 46 41 Adresy internetowe (jeżeli dotyczy) Ogólny adres zamawiającego (URL):www:starogardgd.ug.pl Adres... więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na remont stacji ochrony katodowej, remont przyłącza elektroenergetycznego, zabudowę nowego pola anodowego i wymianę kabli drenażowych i sygnalizacyjnych na gazociągu przesyłowym w miejscowości Kolincz w gminie Starogard Gdański

Komunikaty | 2007-02-23 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wójt Gminy Starogard Gdański ZAWIADAMIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art.61 ustawy z 14 czerwca 1960 r.—Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r.poz.1071 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Pana Ryszarda Ciarkowskiego przedstawiciela firmy Atrem Sp. z o.o. działającej w imieniu Inwestora – Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-System Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie stacji ochrony... więcej...

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej