Bazagmin.pl

Przetargi zobacz archiwum

Modernizacja drogi gminnej przez miejscowości Wola Polewna - Józefowo - Janowo - Wólka Lubielska, gm.Rząśnik.

Przetargi | 2009-05-07 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Rząśnik: Modernizacja drogi gminnej przez miejscowości Wola Polewna - Józefowo - Janowo - Wólka Lubielska, gm.Rząśnik Numer ogłoszenia: 72093 - 2009; data zamieszczenia: 07.05.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik , ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, faks 029 6792099. Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja... więcej...

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Nowe Wielątki

Przetargi | 2009-04-06 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Rząśnik: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Nowe Wielątki Numer ogłoszenia: 59081 - 2009; data zamieszczenia: 06.04.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik , ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, faks 029 6792099. Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

Budowa chodników na terenie gminy Rząśnik

Przetargi | 2009-03-17 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Rząśnik: Budowa chodników na terenie gminy Rząśnik Numer ogłoszenia: 50895 - 2009; data zamieszczenia: 17.03.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik , ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, faks 029 6792099. Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE... więcej...

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych na terenie Gminy Rząśnik

Przetargi | 2009-01-06 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Rząśnik: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych na terenie Gminy Rząsnik Numer ogłoszenia: 1306 - 2009; data zamieszczenia: 06.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik , ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, faks 029 6792099. Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

Dostawa zup do szkół na terenie Gminy Rząśnik.

Przetargi | 2008-12-02 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Rząśnik: Dostawa zup do szkół na terenie Gminy Rząśnik. Numer ogłoszenia: 253556 - 2008; data zamieszczenia: 02.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik , ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, faks 029 6792099. Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE... więcej...

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w Gminie Rząśnik szansą na ochronę lokalnego środowiska -kanalizacja w msc. Ochudno

Przetargi | 2008-10-27 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Rząśnik: Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w Gminie Rząśnik szansą na ochronę lokalnego środowiska -kanalizacja w msc. Ochudno Numer ogłoszenia: 286057 - 2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik , ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6791920, 6791921, faks 029 7419890. Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:... więcej...

Opracowanie dokumentacji techniczno - budowalnej na budowe kanalizacji w gm.Rząsnik

Przetargi | 2008-10-09 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Rząśnik: Opracowanie dokumentacji techniczno- budowlanej na budowę kanalizacji w gm. Rząśnik Numer ogłoszenia: 230928 - 2008; data zamieszczenia: 09.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik , ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6791920, 6791921, fax. 029 7419890. Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej na budowę kanalizacji w gm. Rząśnik

Przetargi | 2008-08-29 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

<!-- /* Font Definitions */ @font-face @font-face /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal .MsoChpDefault @page Section1 div.Section1 /* List Definitions */ @list l0 @list l0:level1 @list l1 @list l1:level1 ol ul --> Przetarg nieograniczony Rząśnik: Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej na budowę kanalizacji w gm. Rząśnik Numer ogłoszenia: BZP Nr 203286 - 2008; data zamieszczenia: 29.08.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA... więcej...

Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej na budowę kanalizacji w gm. Rząśnik

Przetargi | 2008-07-30 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

<!-- /* Font Definitions */ @font-face @font-face @font-face /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal .MsoChpDefault @page Section1 div.Section1 /* List Definitions */ @list l0 @list l0:level1 @list l1 @list l1:level1 @list l2 @list l2:level1 ol ul --> Przetarg nieograniczony Rząśnik: Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej na budowę kanalizacji w gm. Rząśnik Numer ogłoszenia: 175650 - 2008; data zamieszczenia: 30.07.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:... więcej...

Dowozy dzieci do szkół na terenie gminy Rząśnik w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.

Przetargi | 2008-07-22 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Rząśnik: Dowozy dzieci do szkół na terenie gminy Rząśnik w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Numer ogłoszenia: 167186 - 2008; data zamieszczenia: 22.07.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6791920, 6791921, fax 029 7419890. Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II:... więcej...

Budowa chodników na terenie gminy Rząśnik

Przetargi | 2008-05-30 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Rząśnik: Budowa chodników na terenie gminy Rząśnik Numer ogłoszenia: 115188 - 2008; data zamieszczenia: 30.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6791920, 6791921, fax 029 7419890. Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1)... więcej...

Modernizacja drogi transportu rolnego w msc. Komorowo, gm.Rząśnik

Przetargi | 2008-05-20 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Rząśnik: Modernizacja drogi transportu rolnego w msc. Komorowo, gm.Rząśnik Numer ogłoszenia: 105674 - 2008; data zamieszczenia: 20.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6791920, 6791921, fax 029 7419890. Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

Modernizacja boiska sportowego w msc. Rząśnik

Przetargi | 2008-05-14 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Modernizacja boiska sportowego w msc.Rząśnik Numer ogłoszenia: 100758 - 2008; data zamieszczenia: 14.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6791920, 6791921, fax 029 7419890. ● Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu... więcej...

Modernizacja boiska sportowego w msc. Rząśnik

Przetargi | 2008-04-21 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Modernizacja boiska sportowego w msc. Rząśnik 21 kwietnia 2008 r.godz. 19:00 Nr ogłoszenia w BZP -82069-2008 Rodzaj przetargu: Nieograniczony pisemny Zakres przetargu: Budowa Rząśnik : Modernizacja boiska sportowego w msc. Rząśnik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6791920, 6791921, fax 029 7419890. Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl I. 2)... więcej...