Bazagmin.pl

Charakterystyka oświaty w gminie Rząśnik


Charakterystyka oświaty w gminie Rząśnik

Samorząd gminny jest organem prowadzącym dla 5 Publicznych Szkół Podstawowych ( w Bielinie, Komorowie, Porządziu, Rząśniku i Starym Lubielu) oraz Publicznego Gimnazjum w Rząśniku. Szkoła Podstawowa wraz z Gimnazjum tworzą Zespół Szkół Publicznych im ks. Jana Twardowskiego w Rząśniku. W miejscowości Dąbrowa funkcjonuje Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Dąbrowa – która dotowana jest przez Gminę.
W szkołach podstawowych uczy się 591 uczniów w 42 oddziałach, a w gimnazjum 290 uczniów w 10 oddziałach, w szkołach jednocześnie funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 99 uczniów (dane dotyczą roku szkolnego 2009/ 2010). Wszystkie szkoły wyposażone są w (2-3) sale komputerowe z wejściem do internetu. Dwie szkoły posiadają sale sportowe – Stary Lubiel oraz Rząśnik. Sala sportowa w Rząśniku to nowoczesny obiekt o rozmiarach 19×39 m., powierzchni użytkowej 1281m2 i kubaturze 8700 m3 , z boiskiem do siatkówki, koszykówki, tenisa oraz boiskami treningowymi do koszykówki i siatkówki, z widownią na antresoli dla 130 osób. W gminnych placówkach oświatowych prowadzone są różnorakie formy wsparcia dydaktycznego, koła zainteresowań, koła przedmiotowe. Nauczyciele zatrudniani w naszych placówkach oświatowych są profesjonalnie przygotowywani do wykonywania swojego zawodu.

[Publiczna Szoła Podstawowa w Bielinie]

Rys historyczny
Tuż po zakończeniu II wojny światowej dzieci z Bielina uczęszczały do szkoły w Wólce Lubielskiej. Ambicją mieszkańców było jednak powołanie własnej szkoły. Starania odniosły pozytywny skutek. Już w roku 1947 utworzono obwód szkolny z siedzibą w Bielinie. Jeden z gospodarzy przeznaczył na ten cel należący do niego budynek drewniany.

image005.jpg
Budynek pierwszej szkoły w Bielinie, w którym mieściły się dwie izby lekcyjne.


Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinie posiada już ponad 43- letnią tradycję. Została oddana do użytku w 1962 roku. W jej budowę duży wkład wnieśli mieszkańcy wsi i okolic: przywozili pustaki, żwir, wykonywali prace pomocnicze przy fundamentach i wznoszeniu murów szkoły. Szczególnie zaangażowali się w nią: ówczesna kierowniczka, a jednocześnie długoletnia mieszkanka Bielina, Marianna Grzesiak oraz przewodniczący Gromadzkiej Rady w Nowym Lubielu, mieszkaniec Rogóźna, Józef Skalik.
Bieliniacy byli bardzo dumni z nowej szkoły i często ją odwiedzali nie tylko w związku z postępami dzieci w nauce i zachowaniu. Popołudnia i wieczory spędzali tu młodzi i starsi mieszkańcy wsi na zebraniach i szkoleniach, oglądaniu telewizji i wieczorkach przy adapterze. Również niedziele niewiele różniły się od dni powszednich. Od rana schodzili się gospodarze, aby obejrzeć rolniczy program telewizyjny. Członkowie lokalnego kółka teatralnego, do którego należała nie tylko młodzież, ale także zaawansowani wiekiem gospodarze – popołudniami wystawiali przygotowane przez siebie przedstawienia przed mieszkańcami Bielina.
W budynku szkoły organizowane były także zabawy wiejskie. Brali w nich udział młodzi ludzie z Bielina i okolicznych wsi. Na potańcówkach wiejskich nie brakowało również rodziców.
W roku szkolnym 2004/2005 dokonano generalnego remontu budynku szkoły, który w zdecydowany sposób poprawił warunki nauki. Rodzice włączyli się aktywnie w prace porządkowe.

image006.jpg

Szkoła w Bielinie (obecnie)


1. Dokładny adres
Bielino 32A, 07-205 Rząśnik
tel. (029) 741- 96- 26

2. Adres e-mail
adamp43@tlen.pl

3. Dyrektor szkoły
Adam Piątkowski

4. Dane liczbowe szkoły
dotyczą roku szkolnego 2009/2010
· liczba oddziałów – 7
· liczba uczniów – 72
· liczba nauczycieli – 11
· liczba pracowników obsługi – 1

5. Języki obce nauczane w szkole
· język angielski

6. Baza
· sala komputerowa
· dostęp do Internetu
· stołówka szkolna
· biblioteka

7. Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne
· koła

 • polonistyczne
 • matematyczne
 • muzyczne
 • teatralne.
 • informatyczne
 • historyczne

· zajęcia wyrównawcze

 • klas I-VI

8. Osiągnięcia szkoły

ROK 2002/2003
· Gminny Turniej Sportowo – Rekreacyjny, III miejsce drużynowo w tenisie stołowym
· Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej, II miejsce w tenisie stołowym Szymon Kucharczyk i Dawid Skoczylas
· Gminne Rozgrywki Tenisa Stołowego,I miejsce Szymon Kucharczyk

ROK 2003/2004
· Gminny Konkurs Matematyczny w Rząśniku, I miejsce Wioletta Godlewska uczennica kl. II
· Gminne Zawody Sportowe – „Bociek 2004” w Porządziu:

 • I miejsce – rzut piłką lekarską,
 • II miejsce – rzut piłką lekarską,
 • II miejsce – piłka nożna,
 • IV miejsce – bieg uliczny „Ku słońcu”

ROK 2004/2005
· Gminny Konkurs Ortograficzny, I miejsce Martyna Skoczylas.
· Wyróżnienie dla oddziału przedszkolnego w konkursie wojewódzkim „Gwiazdka dla chorego dziecka”.
· Gminny Konkurs Palm, pisanek i stroików wielkanocnych w Porządziu:

 • II miejsce pisanki – oddział przedszkolny,
 • III miejsce palma,
 • III miejsce stroik – klasa III.

· Gminne Zawody Sportowe „Bociek 2005”, „Bieg ku słońcu”:

 • II miejsce – Wioletta Skoczylas
 • III miejsce – Ewelina Wróbel
 • I miejsce – Paweł Pajka
 • II miejsce – Szymon Kucharczyk

· III miejsce Wioletta Skoczylas – rzut piłką lekarską,
· III miejsce drużynowo – piłka ręczna,
· II miejsce w punktacji ogólnej zawodów

ROK 2005/2006
· Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek (2006r.),III miejsce
· Gminny Konkurs Palm i Pisanek:

 • I miejsce pisanki – Dominika Kalinowska,
 • III miejsce pisanki – Klaudia Kobylińska,
 • Wyróżnienie Patryk i Paweł Budni.

· Tenisowy Turniej Szkół Podstawowych w Wyszkowie:

 • I miejsce Dawid Skoczylas
 • II miejsce Szymon Kucharczyk

· Gminne zawody lekkoatletyczne

 • II miejsce w klasyfikacji ogólnej

· Powiatowy konkurs plastyczny „Żyj zdrowo i bezpiecznie”.

 • Wyróżnienie ucz. klasy III Dominik Godlewski i Mateusz Mąka


ROK 2006/2007
· Powiatowe zawody sportowe w Wyszkowie – „Biegi przełajowe”

 • III miejsce dziewczęta – Wioletta Skoczylas
 • II miejsce chłopcy – Paweł Pajka
 • VIII miejsce – Karolina Chmielewska
 • XI miejsce – Wioletta Godlewska

· Gminne zawody tenisa stołowego (2.12.2006r.)

 • I miejsce drużynowo dziewczęta – Emilia Chmielewska, Martyna Maliszewska, Wioletta Skoczylas.
 • I miejsce drużynowo chłopcy – Kamil Dylewski Paweł Pajka, Damian Wróbel.

· Powiatowy tenis stołowy w Wyszkowie

 • III miejsce drużynowo chłopcy
 • V miejsce drużynowo dziewczęta

· Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy

(chłopcy)

 • I miejsce – Kamil Dylewski
 • II miejsce – Damian Wróbel
 • III miejsce – Paweł Pajka


(dziewczęta)

 • I miejsce – Wioletta Skoczylas
 • III miejsce – Martyna Maliszewska
 • IV miejsce – Emilia Chmielewska
 • I miejsce drużynowo


· Turniej Powiatowy Tenisa Stołowego w Wyszkowie

 • II miejsce – Kamil Dylewski
 • III miejsce – Paweł Pajka
 • IV miejsce – Wioletta Skoczyłaś


· Międzypowiatowy Turniej Tenisa Stołowego

 • VI miejsce – Kamil Dylewski


9. Akcje charytatywne
· Corocznie „Góra grosza”
· „Koncert serc dla Adama”
· „Gwiazdka dla chorego dziecka”
· Pomoc dzieciom w Biesłanie
· „I ty możesz zostać św. Mikołajem”
· „Jałmużna Wielkopostna”


[Publiczna Szkoła Podstawowa w Komorowie]

image015.jpg


Rys historyczny

Prawdziwą skarbnicą wiedzy na temat szkoły jest Kronika założona w 1960 roku przez ówczesnego kierownika szkoły Pana Mariana Wielechowskiego.
Dowiadujemy się z niej, że pierwsza placówka oświatowa w Komorowie powstała w latach międzywojennych. W 1925 roku założono szkołę w domu prywatnym Władysława Murzy.
Po wojnie utworzono trzyklasową szkołę, będącą filią szkoły w Dąbrowie. Ta również mieściła się w domu prywatnym Władysława Blocha.
Ważną datą w historii Komorowa był 1 września 1951 roku. Wtedy to szkoła stała się samodzielną jednostką – siedmioklasową szkołą podstawową.
Budynek, w którym obecnie mieści się szkoła, oddano do użytku w 1970 roku.

1. Dokładny adres
Komorowo, 07-205 Rząśnik
tel. (029) 741- 95- 80

2. Adres e-mail
k.karasiewicz@poczta.onet.pl

3. Dyrektor szkoły
Krystyna Karasiewicz

4. Dane liczbowe szkoły
dotyczą roku szkolnego 2009/2010
· liczba oddziałów – 7
· liczba uczniów – 85
· liczba nauczycieli – 11
· liczba pracowników obsługi – 1

5. Języki obce nauczane w szkole
· język angielski

6.Baza
· biblioteka
· pracownia komputerowa – 20 stanowisk pracy ucznia
· dostęp do internetu poprzez modem
· boisko do piłki nożnej i siatkowej

image017.gif

Sala lekcyjna


7. Uczniowie
Do szkoły uczęszczają uczniowie z następujących wsi:
· Komorowo
· Wólka Folwark
· Wólka Przekory
· Wielątki Nowe
· Wielątki Folwark

8. Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne
· chór szkolny
· koło ekologiczne
· gimnastyka korekcyjna
· informatyka
· zajęcia wyrównawcze:
- klasy I, II, III
- klasa VI

9. Osiągnięcia szkoły
· 100% promocji uczniów w ciągu kilku ostatnich lat
· promocja z wyróżnieniem kl. IV –VI

Rok szkolny % ogółu
2006/2007 17,7
2005/2006 20,5
2004/2005 17,2

· udział uczniów w konkursach wiedzowych organizowanych w gminie:
- konkurs matematyczny kl. II- III
- Gminny Mistrz Ortografii
· Ogólnopolski konkurs z języka polskiego, angielskiego i matematyki organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej ( miejsca III- IX)
· Konkursy artystyczne

- Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek
(czołowe miejsca)
- Konkurs Pisanek i Palm Wielkanocnych
- Konkurs Piosenek Wojskowych i Partyzanckich
· udział uczniów w międzyszkolnych zawodach sportowych w gminie
· konkurs bezpieczeństwa w ruchu drogowym –2007r. – I miejsce w gminie
· rozwój turystyki w szkole- organizacja kilkudniowych wycieczek dla uczniów- co najmniej jednej w ciągu roku szkolnego
· organizacja imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych
- 50-lecie Szkoły Podstawowej w Komorowie,
- 800-lecie Komorowa
· działalność szkoły w zakresie ekologii
- zbiórka tłuczki szklanej, ok. 11 ton w ciągu 4 lat
- zbiórka puszek aluminiowych – ok. 5kg
- organizacja Dni Ziemi
· integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych – współpraca szkoły z Domami Pomocy Społecznej w Obrytem i Brańszczyku


[Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Trzaskomy w Porządziu]

image022.jpg

Budynek szkoły (obecnie)

Rys historyczny

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Trzaskomy w Porządziu ma już, jak podają źródła historyczne około 80 lat. To kawał historii wsi i szkoły, która była nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale przede wszystkim centrum życia kulturalnego wsi.
Początki funkcjonowania szkoły sięgają XIX wieku.
Z tego okresu pochodzą skąpe informacje o tym, że nauczano w domach prywatnych samych chłopców i to w porze zimowej i byli oni poddawani rusyfikacji..
Właściwa szkoła mogła rozpocząć swoją działalność po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Władze niepodległej Polski już w 1919r. uchwaliły dekret „o obowiązku szkolnym” na mocy którego dzieci w wieku od 7 do 14 lat obowiązywała nauka. Zaś Konstytucja z 1921r. gwarantowała dostęp do bezpłatnego szkolnictwa. Jednak z powodu trudności finansowych z jakimi borykało się niepodległe państwo, liczba państwowych placówek była niewystarczająca. Z tych także względów szkoła w Porządziu rozpoczęła swoją działalność w 1925r. Początkowo zajęcia odbywały się w mieszkaniu u państwa Blochów na Starej Wsi. Były to cztery oddziały, w których mogły, a w wręcz musiały zgodnie z obowiązującym dekretem, chodzić dzieci od 7 lat, ale korzystali tylko nieliczni. Nauczycielem był Edmund Kalisz. Kierownikiem szkoły w latach 1925-1939 był Marian Przychodzki. Kolejne ważne wydarzenia z życia szkoły związane z działalnością
ks. Jana Trzaskoma- pierwszego proboszcza tutejszej parafii, którego pamięć jest wciąż żywa w sercach mieszkańców Porządzia i okolic. Z inicjatywy ks. Trzaskoma wybudowano w Porządziu Dom Ludowy, który stał się siedziba różnych organizacji, nie tylko kościelnych ale i świeckich. Do tegoż Domu Ludowego została także przeniesiona szkoła i funkcjonowała aż do 1939r.

image025.jpg
Rozpoczęcie wykopu pod fundamenty budynku obecnej szkoły

W 1939r. po wybuchu II wojny światowej, dzieci nie uczęszczały na zajęcia. Dom Ludowy zajęli Niemcy. Opuszczając Porządzie Dom Ludowy został przez Niemców wysadzony w powietrze.
Po zakończeniu II wojny światowej wszystkie dzieci mogły chodzić do szkoły. Zajęcia znowu dobywały się w domach prywatnych: u państwa Krawczyńskich na Kolonii, u państwa Popławskich na Włókach i u państwa Budnych. Mieszkańcy czynem społecznym i przy niewielkiej dotacji państwa pobudowali nową szkołę. Dyrektorem została pani Janina Przychodzka.

image026.jpg
Budynek starej szkoły

Pierwszy budynek szkoły został rozebrany w 2000r. Po tym jak szkoła otrzymała nowy obiekt.
Kalendzarium obecnej szkoły w Porządziu
18 grudzień 1993r. - na zebraniu wiejskim zapadła decyzja budowy nowej szkoły
15 kwiecień 1994r. - kierownik budowy rozpoczął lokalizacje obiektu na terenie boiska szkolnego
18 kwiecień 1994r. - wykonano pierwsze wykopy pod fundamenty
25 lipiec 1996r. - zakończono budowę w stanie surowym
6 stycznia 1997r. - uroczyste otwarcie nowego gmachu Publicznej Szkoły Podstawowej w Porządziu
18 czerwiec 2006r. - nadanie imienia ks. Jana Trzaskoma.

 

image027.jpg
Patron szkoły- ks. Jan Trzaskoma


1. Dokładny adres
Porządzie, 07-205 Rząśnik
tel. (029) 741- 98- 21

http://www.publiczna-szkola-podstawowa.cba.pl


2. Adres e-mail
pspwp@op.pl

3. Dyrektor szkoły
Grażyna Prus

4. Dane liczbowe szkoły
rok szkolny 2009/2010
· liczba oddziałów – 7
· liczba uczniów – 102
· liczba nauczycieli – 11
· liczba pracowników obsługi – 2

5. Języki obce nauczane w szkole
· język angielski
· język rosyjski

6. Baza
· pracownia komputerowa
· dostęp do internetu
· świetlica szkolna
· ochrona – monitoring

7. Organizacje działające w szkole
· Samorząd Uczniowski
· Uczniowski Klub Sportowy
· Towarzystwo Przyjaciół Lasu
· Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „ pro- Natura”

8. Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne
· koła

 • informatyczne
 • polonistyczne
 • matematyczne
 • PCK
 • teatralne
 • muzyczne
 • plastyczne
 • przyrodnicze


· rytmika
· zajęcia wyrównawcze:

- klasy I- III
- klasy IV- VI

9. Osiągnięcia szkoły

ROK 2002/ 2003
· I, II, V miejsce w Powiatowych Biegach Przełajowych
· X miejsce w Międzypowiatowych Biegach Przełajowych
· I miejsce w Gminie Rząśnik; IV w powiecie minipiłka nożna
· minipiłka ręczna ( dziewcząt )- IV miejsce w powiecie;
( chłopcy ) – V miejsce w powiecie
· międzypowiatowe Biegi Przełajowe – indywidualnie II, X, XII miejsce
· tenis stołowy – indywidualnie zawody gminne – I, III, IV, V miejsce
· II miejsce i wyróżnienie w plastycznym Powiatowym Konkursie „ Puszcza Biała”
· II miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym- klas II
· XV i XX miejsce oraz wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR
· II i III miejsce w rzucie piłką lekarską w Gminnym Turnieju Sportowym
· IV miejsce w tenisie stołowym w turnieju gminnym
· powstanie Izby Kurpiowskiej
· powstanie Skansenu Maszyn Rolniczych

image030.jpg


ROK 2003/2004
· I miejsce w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek
· I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
· III miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym kl. II
· wyróżnienie i II miejsce w Powiatowym Konkursie o Bezpieczeństwie
· III miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym kl. III
· III miejsce w skoku w dal w Gminnych Zawodach LA
· II miejsce w rzucie piłką lekarską w V Gminnym Turnieju Sportowym „Bociek 2004”
· I i II miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy Religijnej
· wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR
· I, II , III miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym
· powstanie placu zabaw KRASNAL
· powstanie Miasteczka Rowerowego
· I miejsce w gminie i powiecie za bardzo wysoką średnią za SPRAWDZIAN KLASY VI
· pozyskanie rowerów, zestawu znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnej wspomagających zdobywanie wiedzy uczniów z zakresu ruchu drogowego

ROK 2004/2005
· II miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym kl. VI
· I miejsce w Gminnym Konkursie na Stroik Wielkanocny
· wyróżnienie za współpracę z PTTP „pro - Natura”
· I miejsce w gminie i II w powiecie za bardzo wysoką średnią w SPRAWDZIANIE KL. VI
· w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, wykonano rondo i parking na samochody na terenie boiska szkolnego
· wyróżnienie za przygotowanie najlepszego projektu poprawy bezpieczeństwa w szkole w ramach III edycji programu
„Nasza Bezpieczna Szkoła”
· wyróżnienie i nagrody rzeczowe za współpracę z Nadleśnictwem Wyszków

ROK 2005/2006
· I i II miejsce w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek
· I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
· IV miejsce w konkursie wiedzowym „80-lecie Diecezji Łomżyńskiej”
· I i II miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym kl. II
· dwa I miejsca w Gminnym Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej
· I miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym kl. III
· wyróżnienie i bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR
· I miejsce w gminie za bardzo wysoką średnia za SPRAWDZIAN

KLASY VI
· I, II, III miejsce w rzucie piłką lekarską – rozgrywki gminne
· I miejsce w tenisie stołowym- rozgrywki gminne
· jako pierwsza placówka na terenie gminy Rząśnik PSP w Porządziu (18.06.2006r.) otrzymała imię ks. Jana Trzaskomy
· dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów, nauczycieli, dyrektora szkoły oraz wsparciu finansowemu Wójta Gminy Pana Jana Kozona został wydany biuletyn „Porządzie – wczoraj, dziś, jutro”
· 100% nauczycieli uzyskało tytuł nauczyciela dyplomowanego

ROK 2006/2007
· dwa I miejsca w Gminnym Konkursie Matematycznym kl. II
· I, II miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym kl. III
· II miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym kl. III
· wyróżnienia i bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR
· I miejsce w Gminnym i Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek
· I i III miejsce w Gminnym Konkursie Palm Wielkanocnych
· I, II, III miejsce w trójboju rzutowym piłką lekarską w Powiatowych Halowych Wtorkach Lekkoatletycznych
· I, II, miejsce w biegu na 300m. w Powiatowych Halowych Wtorkach Lekkoatletycznych
· I, II miejsce w skoku w dal w Powiatowych Halowych Wtorkach Lekkoatletycznych
· II, III miejsce w biegu na 1000 m. w Powiatowych Halowych Wtorkach Lekkoatletycznych
· I miejsce (chłopcy) w Gminnych Zawodach Sportowych – unihokej
· II miejsce (dziewczęta) w Gminnych Zawodach Sportowych- unihokej
· I miejsce w Gminnych Mistrzostwach w Indywidualnym Tenisie Stołowym
· II miejsce w Powiecie w Indywidualnym Tenisie Stołowym
· podwyższenie jakości i doposażenie boiska szkolnego poprzez urządzenie skoczni do skoku w dal
· pozyskanie i utworzenie nowej pracowni komputerowej
· w ramach pomocy lokalnemu środowisku w podnoszeniu kwalifikacji utworzono Filię Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych (aktualnie ukończyły 92 osoby).

[ Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząśniku wchodzi w skład Zespołu Szkół Publicznych im. ks. Jana Twardowskiego]

image033.jpg
budynek starej szkoły


Rys historyczny

Pierwszą placówką na której podwalinach powstała Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząśniku była szkoła w Dąbrowie, która zaczęła funkcjonować 15.01.1874r. Na mocy uchwały z dnia 11.12.1873r. Dąbrowa należała do gminy Wyszków i okręgu powiatu pułtuskiego (do obwodu należał również Rząśnik).
Pierwszym n-l szkoły zbiorczej był Edward Borzyński, który zajmował to stanowisko blisko rok, potem objął je Michał Kieturakis. Do 1913r. edukowano dzieci wyłącznie płci męskiej w wieku do 16 lat.
Pierwszy budynek szkoły został zniszczony i spalony w 1896r. okoliczności tego zdarzenia do dziś są zagadką dla mieszkańców wsi, którzy widząc potrzebę kształcenia swoich dzieci postanowili zbudować nowy obiekt. Powstał on na półtoramorgowej działce w centrum wsi. Niestety los nie był zbyt łaskawy dla Dąbrowy, gdyż w 1915r. została ona doszczętnie spalona. Pożar pochłonął okoliczne gospodarstwa, budynki użyteczności publicznej ( w tym szkołę) oraz wszystkie dokumenty.
Mimo tak tragicznych doświadczeń 3 lata później (w 1918r.) został oddany do użytku budynek szkolny, który do dziś można podziwiać
`17.06.1927r. Dozór Szkolny podzielił gminę Wyszków na 10 oddziałów szkolnych, tak powstał obwód w Rząśniku wraz z Publiczną Szkołą Podstawową, która obecnie jest jedną z najlepiej prosperujących placówek na terenie gminy.


Nadanie szkole imienia ks. Jana Twardowskiego dnia 27 maja 2007r.

image035.jpg

image037.gif

image038.jpg

1. Dokładny adres
Rząśnik, ul. Wyszkowska 50B
tel. (029) 679-20- 92

2. Adres e- mail
rzasnik@o2.pl

http://www.zsprzasnik.za.pl
zsp-rzasnik.webpark.pl

3. Dyrektor szkoły
Katarzyna Abramczyk

4. Zastępcy dyrektora
Monika Antoniak
Iwona Krawczyk

5. Dane liczbowe szkoły
rok szkolny 2009/2010
· liczba oddziałów –10
· liczba uczniów – 198
· liczba nauczycieli – 21
· liczba pracowników obsługi – 2

6. Języki obce nauczane w szkole
· język angielski

7. Organizacje działające w szkole
· Samorząd Uczniowski
· Szkolny Klub Sportowy

8. Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne
· chór szkolny
· koła

 • informatyczne
 • taneczne
 • ekologiczne

· zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 • gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
 • zajęcia logopedyczne

9. Osiągnięcia szkoły
· dwa I miejsca w Gminnym Konkursie Matematycznym kl. III w Rząśniku
· I, III miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym w Bielinie
· dwa III miejsca w Gminnym Konkursie Ortograficznym w Rząśniku
· II miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
· dwa wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangurek”
· wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX”
· III miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy Religijnej
· I miejscw w Gminnym Konkursie Religijnym
· I miejsce w Gminnym Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej
· III miejsce w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek
· III miejsce w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Bielinie
· I miejsce w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Porządziu
· I miejsce w Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Wyszkowie
· I miejsce w Gminnym Konkursie na najładniejszą pisankę
· III miejsce w Gminnym Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej
· I miejsce w Drugim Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu
· wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Zęby myj, radośnie żyj”
· III miejsce w Gminnym Konkursie Palm, Pisanek i Stroików Wielkanocnych
· wyróżnienie w Konkursie Między-powiatowym „Gwiazdka dla chorego dziecka”
· III miejsce oraz wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKO-PLANETA”
· trzy III, II miejsce w Gminnym Konkursie Religijno-Plastyczny
· II Gminne Zawody Lekkoatletyczne:

 • bieg na 60m – miejsce I
 • skok w dal- miejsce II
 • rzut piłką palantową- miejsce III
 • skok w dal- miejsce I
 • bieg na 60m- miejsce I
 • rzut piłką palantową- miejsce III
 • bieg na 100m- miejsce II
 • skok w dal- miejsce I
 • skok w dal- miejsce II
 • skok w dal- miejsce III
 • rzut piłką palantową- miejsce II
 • rzut piłką palantową- miejsce I
 • rzut piłką palantową- miejsce II
 • bieg na 100m- miejsce II
 • bieg na 100m- miejsce III
 • rzut piłką palantową- miejsce II
 • skok w dal- miejsce II
 • skok w dal- miejsce II
 • skok w dal- miejsce I
 • bieg na 60m- miejsce III
 • bieg na 60m- miejsce II


· I miejsce w rzucie piłeczką palantową w Gminnych Zawodach Lekkoatletycznych
· III miejsce w skoku w dal w Gminnych Zawodach Lekkoatletycznych
· dwa I, trzy II, dwa III miejsca w biegach na 60 m w Gminnych Zawodach Lekkoatletycznych
· I, trzy II, dwa III miejsca w rzucie piłeczką palantową w Gminnych Zawodach Lekkoatletycznych
· trzy I, II, III miejsca w skokach w dal w Gminnych Zawodach Lekkoatletycznych
· Powiatowe Zawody Sportowe- Wtorki Lekkoatletyczne:

 • rzut piłką- miejsce II
 • bieg na 300 i 1000m- miejsce I
 • bieg na 600m- miejsce II
 • bieg na 30 i 300m- miejsce I

 

[Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Lubielu]

image043.jpg


Rys historyczny

Początki powstania szkoły w Lubielu sięgają lat dwudziestych XX wieku, po przyjęciu 17 lutego 1922r. przez Sejm ustawy o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych. Wówczas szkoła mieściła się w prywatnych budynkach.
W 1938r. dzięki usilnym staraniom pani Deptułowej – nauczycielki z Lubiela – została pobudowana drewniana szkoła, która przetrwała II Wojnę Światową.
W 1962r. w Lubielu rozpoczęto budowę nowego budynku szkoły, który po kapitalnych remontach i modernizacjach służy mieszkańcom do chwili obecnej. Wieloletnim dyrektorem szkoły był Witold Orłowski, który pełnił funkcję dyrektora do 1984r. Następnie dyrektorem do 1990r. był Kazimierz Gałązka

1. Dokładny adres
Stary Lubiel 22A, 07-207 Rząśnik
tel. (029) 741- 93- 20

2. Adres e-mail
splubiel@wp.pl

3.Dyrektor szkoły
Marek Żołyński

1. Dane liczbowe szkoły
rok szkolny 2009/2010
· liczba oddziałów – 7
· liczba uczniów – 104
· liczba nauczycieli – 11
· liczba pracowników obsługi – 2

5. Języki obce nauczane w szkole
· język angielski

6. Baza
· pracownia komputerowa
· dostęp do internetu
· stołówka szkolna
· świetlica szkolna

7. Organizacje działające w szkole
· Samorząd Uczniowski
· Uczniowski Klub Sportowy „Narew”

8. Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne
· koła

 • matematyczne
 • polonistyczne
 • przyrodnicze
 • informatyczne
 • języka angielskiego

· zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
- kl. I-III ze kształcenia zintegrowanego
- kl. IV- Vi z języka polskiego i matematyki

9. Osiągnięcia szkoły
W LATACH 2004- 2007
· III miejsce w Gminnym Turnieju Sportowym „Bociek 2004”
· I miejsce w Gminnym Turnieju Sportowym „Dwa Ognie Sportowe”
· II miejsce w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
· II miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym kl. II
· III miejsce w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
· wróżnienie w powiatowych eliminacjach konkursu plastycznego „Żyj zdrowo i bezpiecznie”
· wróżnienie w plastycznym konkursie „Gwiazdka dla chorego Dziecka”
· I miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym kl. III
· I miejsce w Gminnym Konkursie Palm Wielkanocnych
· III miejsce w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek kl. 0 – III


[Publiczne Gimnazjum w Rząśniku wchodzące w skład Zespołu Szkół Publicznych im. ks. Jana Twardowskiego]

2 września 2002 roku
Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2002/2003
(oddanie nowego budynku szkoły)

image049.jpg

image050.jpg

image051.jpg

Rozpoczęcie roku szklonego

1. Dokładny adres
Rząśnik, ul. Wyszkowska 50B
tel. (029) 679-20- 92

2. Adres e- mail
rzasnik@o2.pl
zsp-rzasnik.webpark.pl
http://www.zsprzasnik.za.pl
3. Dyrektor szkoły
Katarzyna Abramczyk

4. Zastępcy dyrektora
Monika Antoniak
Iwona Krawczyk

5. Dane liczbowe szkoły
rok szkolny 2009/2010
· liczba oddziałów - 11
· liczba uczniów- 290
· liczba nauczycieli – 31
· liczba pracowników obsługi – 6

6. Języki obce nauczane w szkole
· język angielski
· język niemiecki
· język rosyjski

7. Baza
· sala komputerowa
· dostęp do Internetu
· świetlica
· ochrona budynku i mienia
· hala sportowa

8. Organizacje działające w szkole
· Szkolne Koło PCK
· Samorząd Uczniowski
· Szkolny Klub Europejski
· Szkolny Klub Sportowy

9. Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne
· chór szkolny
· koła

 • teatralne
 • misyjne
 • ekologiczne
 • informatyczne
 • polonistyczne

· zajęcia wyrównawcze

10. Osiągnięcia szkoły


Otwarcie hali sportowej 7 listopada 2006 roku

image053.jpg

image055.gif

image056.jpg

image058.jpg

image060.jpg

Rok szkolny 2002/2003
· wyróżnienie w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek:
· J. Zagórska, S. Rębała, M. Kołakowska, M. Rochalska,
· II i III miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy Religijnej:
· M. Rochalska, M. Kołakowska,
· VI miejsce w Powiatowym Konkursie na Zielony Kalendarz: S. Rębała, M. Kołakowska, M. Rochalska,
· wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Kartograficznym „Tajemnice Zalewu Zegrzyńskiego”: K. Kijowicz,
· zakwalifikowanie się ucznia T. Kołakowskiego do etapu rejonowego konkursu chemicznego,
· II miejsce w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego 2002

Rok szkolny 2003/2004
· II miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy Religijnej: K. Sochaczewska, A. Świderska,
· wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Wiedzy Religijnej: I. Orłowska,
· III miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy Religijnej: D. Wyrzyńska,
· III miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym: K. Zdziera,
· II miejsce w Powiatowym Konkursie „Jak żyć bezpiecznie?”: P. Osowiecki, D. Wieczorkowski, H. Wasilewski, M. Kurowska, P. Soliwoda,
· wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Ekologicznym na logo PFOŚiGW: K. Kijowicz,
· III miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej Unihokej Dziewcząt.

Rok szkolny 2004/2005
· III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Wieś w oczach młodych” na prezentację multimedialną: K. Zdziera, M. Strzelińska, M. Ćwik,
· I i II miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia PCK – etap powiatowy: M. Grzybowska, S. Gołębiewski,
· zakwalifikowanie się do etapu rejonowego konkursu polonistycznego: M. Kołakowska,
· I miejsce w Powiatowym Konkursie „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”: H. Wasilewski, D. Wieczorkowski, P. Osowiecki,
· I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Bezpieczne wakacje”: K. Dziadak,
· III miejsce w Turnieju Piłki Halowej Chłopców w ramach Wyszkowskich Igrzysk Sportowych Szkół Gimnazjalnych,
· II miejsce w Unihokeju Chłopców w ramach Wyszkowskiej Gimnazjady,
· III miejsce w Unihokeju Dziewcząt w ramach Wyszkowskiej Gimnazjady,
· II miejsce w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Siedmiu Redakcji,
· VII miejsce w Eliminacjach Międzypowiatowych 50. Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Siedmiu Redakcji,
· III miejsce w Turnieju Drużynowym Tenisa Stołowego Chłopców w ramach Wyszkowskich Igrzysk Sportowych Szkół Gimnazjalnych,
· IV miejsce w Turnieju Drużynowym Tenisa Stołowego Dziewcząt w ramach Wyszkowskich Igrzysk Sportowych Szkół Gimnazjalnych,
· II miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych w ramach Wyszkowskich Igrzysk Sportowych Szkół Gimnazjalnych.

Rok szkolny 2005/2006
· wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Kangur”: Ł. Chorchos, D. Gołębiewski,
· II miejsce w Powiatowym Konkursie Religijnym : A. Ciach, wyróżnienie: M. Murziak,
· wyróżnienie w I Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu: A. Rojek, M. Kacprzyńska, P. Kaczyńska, A. Zacharski,
· wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX”: M. Pudłowski,
· I miejsce w konkursie: „Dyktando Powiatowe”: K. Zdziera,
· VI miejsce w Powiatowym Konkursie Ekologicznym: K. Zdziera, M. Strzelińska,
· w konkursie ogólnopolskim „EKO-PLANETA”: M. Ambroziak, I. Orłowska, M. Kłosiewicz, A. Pęgier, K. Pierzchała, M. Matuszewska,
· I miejsce w konkursie „Rebus fizyczny”: K. Ogrodnik, II miejsce: A. Ciok,
· wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Ekologicznym: A. Pęgier,
· III miejsce w XIV Powiatowej Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia PCK: K. Mariańska,
· uzyskanie najlepszego wyniku z egzaminu gimnazjalnego w Powiecie Wyszkowskim: K. Zdziera (95 pkt.),
· II miejsce w zawodach powiatowych – lekkoatletyka: A. Zacharski, III miejsce M. Kucharczyk,
· IV miejsce w Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego Chłopców w ramach w VIII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkolnego Związku Sportowego,
· II miejsce w Unihokeju Chłopców w ramach VIII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkolnego Związku Sportowego,
· III miejsce w zawodach powiatowych – skok w dal: A. Mróz,
· IV miejsce w zawodach powiatowych – bieg na 400 m: A. Mróz,
· III miejsce w zawodach powiatowych – lekkoatletyka (sztafeta 4x100): B. Jasiński, A. Łada, P. Pawlik, M. Kosiorowski,
· III miejsce w powiatowych zawodach tenisa stołowego dziewcząt: M. Nowicka.

Rok szkolny 2006/2007
· III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia PCK na etapie powiatowym: Ł. Chorchos,
· wyróżnienie w VII Powiatowym Konkursie Ekologicznym: E. Archacka, K. Rosłoniec, I. Ratko,
· zakwalifikowanie się do etapu rejonowego konkursu polonistycznego: Ł. Abramczyk,
· Keczmerska, N. Kanownik, A. Piątek, D. Dąbkowski, R. Dawicki,
· III miejsce drużyny chłopców w zawodach powiatowych – unihokej: A. Maliszewski, A. Ciemerych, M. Kosiorowski, P. Kucharczyk, Ł. Deptuła, Ł. Abramczyk, Sz. Jasiński, R. Kumek,
· III miejsce drużyny dziewcząt w zawodach powiatowych – unihokej: I. Jasińska, K. Mielczarczyk, G. Falba, K. Chmielewska, Ż. Kwiatkowska, M. Wolf,
· II miejsce dziewcząt w zawodach powiatowych – tenis stołowy: G. Falba, K. Mielczarczyk, I. Borkowska,
· I miejsce w zawodach powiatowych – tenis stołowy: I. Borkowska, II miejsce: E. Ponichtera, III miejsce: D. Skoczylas, IV miejsce: Sz. Kucharczyk,
· VI miejsce w zawodach międzypowiatowych – tenis stołowy: I. Borkowska,
· I miejsce w zawodach powiatowych - bieg na 300 m: M. Kowalczyk,