Bazagmin.pl
 

Powiat rawski

Aktualności

W związku z pismem Wicewojewody Łódzkiego informujemy właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o planowanych do wykonania w latach 2010-2014 pracach związanych z inwentaryzacją stanu lasu.

Aktualności | 2010-08-24 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Treść pism znajduje sie w  ząłączniku

Załączniki

Herbarz gminny