0

Trzebiel

Dzień Geotopu 21.09.2008 r.

Dzień Geotopu

 

W sobotę 21 września 2008r. z okazji Dnia Geotopu odbyła się wycieczka rowerowa zorganizowana przez niemieckie Stowarzyszenie Geopark – Łuk Mużakowa. Po niemieckiej stronie trasa wycieczki biegła po terasach Nysy Łużyckiej i jej prehistorycznymi meandrami Zelz – Bahren i Zelz – Pusack. Z osobliwościami terenu zapoznawał wszystkich Manfred Kupetz. Po stronie polskiej natomiast zwiedzono miejscowości Siedlec, Bukowinę, Kamienicę nad Nysą Łużycką i Trzebiel. Przewodnik – Piotr Haracz zapoznał przybyłych między innymi z legendą Diabelskiego Kamienia (Głaz Krabata), przedstawił najstarsze budynki w Bukowinie, czy też zabytki Trzebiela – szubienicę, ryneczek, wieżę mieszkalną oraz pałac. W wycieczce uczestniczyło około pięćdziesięciu osób – z Trzebiela, Łęknicy, przedstawiciele PTTK Żary oraz liczna grupa z Niemiec.