0

Gołańcz

Gołaniecki Ośrodek Kultury

 

 

 

KULTURA

Gołaniecki Ośrodek Kultury to centrum kultury dla mieszkańców miasta, gminy oraz przyjezdnych gości i turystów. Ośrodek jest instytucją samorządową, finansowaną z budżetu miasta i gminy. Działalność ośrodka skupia się na tworzeniu, upowszechnianiu oraz popularyzacji i odnowie kultury regionalnej i narodowej.

Zadania GOK są realizowane poprzez działalność stałą klubów i zespołów zainteresowań, w tym m.in.
- dziecięcy teatr żywego planu OT CO
- młodzieżowy teatr plenerowy TAKI
- ognisko muzyczne dla dzieci i młodzieży
- miejsko-gminna orkiestra dęta
- młodzieżowy zespół poetycki oraz rockowy
- klub filmowy Kino a także klub komputerowy, plastyczny i inne.

Do najważniejszych imprez, które na stałe zagościły w kalendarzu kulturalnym miasta i gminy Gołańcz, można zaliczyć:
- plenerową zabawę na gołanieckim rynku Sylwester Na Rynku ,
- koncert Kolęd (styczeń) w kościele parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca w wykonaniu gwiazd polskiej estrady i sceny,
- widowiska Wielkopostne Misterium Męki Pańskiej (marzec-kwiecień) w wykonaniu teatrów GOK,
- festiwal artystyczny dla dzieci i młodzieży miasta i gminy Zostań Gwiazdą (luty),
- historyczne widowiska plenerowe oparte na miejscowej legendzie oraz podaniach ludowych, które odbywają się w noc Św. Jana przy gotyckim zamku Pałuków nad jeziorem Smolary w Gołańczy, przygotowywane przez aktorów teatrów GOK oraz zaproszonych gości (czerwiec).
- Ogólnopolska Ostoja Artystyczna BASZTA (sierpień) - multiartystyczny przegląd oraz spotkanie wykonawców, połączone z konkursem muzycznym i koncertem gwiazd w gołanieckim zamku
- Gorąca Pozezja (listopad) - przegląd, koncert piosenki poetyckiej, w wykonaniu uznanych artystów tego nurtu oraz wykonawców miejscowych i debiutantów
Działalność GOK to także Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kubanka w Gołańczy ze zbiorem ponad 15 tys. wol. wraz z filiami bibliotecznymi w 4 wsiach gminy, które proponują czytelnikom łącznie ponad 18,5 tys. wol.

Regionalna Izba Tradycji, która posiada zbiór 260 eksponatów dotytyczących regionu. Izba prezentuje kulturę materialną na ekspozycji stałej i wystawach czasowych, oraz prowadzi dokumentację zabytków gminy Gminy Gołańcz .

Poza wymienionymi formami działalności, GOK skupia oraz promuje na zewnątrz osiągnięcia artystów z terenu miasta i gminy oraz Pałuk. Współpracuje z instytucjami i organizacjami reginalnymi oraz społecznymi a także z ośrodkami z terenu Pałuk, województwa i kraju. Ważne miejsce w działalności GOK zajmują incjatywy charytatywne i dobroczynne.

Realizacja wielu imprez oraz przedsięwzięć kulturalnych, była i jest możliwa dzięki pomocy i zaangażowaniu Grupy Przyjaciół GOK.