Bazagmin.pl

Powiat Płock

Przetargi zobacz archiwum

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont chodnika w miejscowości Łebki

Przetargi | 2010-08-24 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 24.08.2010 r. 341 – 17/10 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na „Remont chodnika w miejscowości łebki”. Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 189153-2010. Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu na remont chodnika w miejscowości Łebki do realizacji zamówienia... więcej...

Dożywianie dzieci w publicznym gimnazjum i publicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Pniewy

Przetargi | 2010-08-20 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Pniewy, 2010-08-20 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/48/2010. Nazwa zadania: Dożywianie dzieci w publicznym gimnazjum i publicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Pniewy Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Urząd Gminy Pniewy Adres... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Sukcesywna dostawa węgla kamiennego GROSZEK typu 31.2 do kotłowni Osiedlowej Zamawiającego w Glinojecku.

Przetargi | 2010-08-20 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck: Sukcesywna dostawa węgla kamiennego GROSZEK typu 31.2 do kotłowni Osiedlowej Zamawiającego w Glinojecku. Numer ogłoszenia: 259022 - 2010; data zamieszczenia: 20.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck , ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie, tel. 023 6740017, faks 023 6740014. Adres strony internetowej zamawiającego: www.glinojeck.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład... więcej...

Wyłonienie kandydata do świadczenia usług kierownika projektu - Internet szansą rozwoju Gminy Rząśnik

Przetargi | 2010-08-19 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Rząśnik: Wyłonienie kandydata do świadczenia usług kierownika projektu - Internet szansą rozwoju Gminy Rząśnik Numer ogłoszenia: 257812 - 2010; data zamieszczenia: 19.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik , ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, faks 029 6792099. Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ościsłowie w ramach programu rządowego Radosna Szkoła

Przetargi | 2010-08-19 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ościsłowie w ramach programu rządowego Radosna Szkoła Numer ogłoszenia: 257134 - 2010; data zamieszczenia: 19.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck , ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie, tel. 023 6740017, faks 023 6740014. Adres strony internetowej zamawiającego: www.glinojeck.pl Adres strony internetowej, pod... więcej...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Dostawa komputerów dla Gminy Glinojeck na potrzeby projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę szkieletowej sieci szerokopasmowej i publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta i Gminy Glinojeck.

Przetargi | 2010-08-19 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 209168-2010 z dnia 2010-07-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Glinojeck Dostawę komputerów dla Gminy Glinojeck na potrzeby projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę szkieletowej sieci szerokopasmowej i publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie... Termin składania ofert: 2010-07-22 Glinojeck: Dostawa komputerów dla Gminy Glinojeck na potrzeby projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę szkieletowej... więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest - etap I

Przetargi | 2010-08-18 | Publikujący: BIP - Glinojeck

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DEMONTAŻ I UTYLIZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST – ETAP I Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 156328 - 2010r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie, tel. 023 6740017,... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont nawierzchni jezdni ul. Szkolnej i Placu Wolności w Strzegowie

Przetargi | 2010-08-18 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo: Remont nawierzchni jezdni ul. Szkolnej i Placu Wolności w Strzegowie Numer ogłoszenia: 255954 - 2010; data zamieszczenia: 18.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegowo , Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6794047, faks 023 6794047. Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegowo.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie boiska sportowego do piłki nożnej w Załężu Dużym

Przetargi | 2010-08-13 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Pniewy: Wykonanie boiska sportowego do piłki nożnej w Załężu Dużym Numer ogłoszenia: 220331 - 2010; data zamieszczenia: 13.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Pniewy , Pniewy 2, 05-652 Pniewy, woj. mazowieckie, tel. 048 6686424, 6686429, faks 048 6686424. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie przebudowy drogi gminnej Jurki - Kruszew

Przetargi | 2010-08-12 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Pniewy, 2010-08-12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.K.-7041/6/10. Nazwa zadania: Wykonanie przebudowy drogi gminnej Jurki - Kruszew Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Urząd Gminy Pniewy Adres zamawiającego Pniewy 2 Kod Miejscowość... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kruszew

Przetargi | 2010-08-12 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Pniewy, 2010-08-11 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.K.-7041/5/10. Nazwa zadania: Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kruszew Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Urząd Gminy Pniewy Adres zamawiającego Pniewy... więcej...

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzegowo

Przetargi | 2010-08-12 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 12.08.2010 r. 341-19/10 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzegowo Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W związku z wystąpieniem Wykonawcy o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: „Budowa i przebudowa obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09”

Przetargi | 2010-08-11 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 11.08.2010 r. 341 – 18/10 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: „Budowa i przebudowa obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09”. Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 195185-2010. Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2010... więcej...

Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki

Przetargi | 2010-08-10 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Wójt Gminy Rząśnik ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości: 1. Oznaczenie nieruchomości: a) działka oznaczona numerem 561/3 o pow.208 m2 w msc. Rogóżno, gm.Rząśnik, cena nieruchomości 3013,00 PLN, 2. Przeznaczenie nieruchomości: a) zabudowa letniskowa 3. Termin zagospodarowania – n/d 4. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego; n/d 5. Wysokość opłat z tytułu użytkowania: n/d 6. Terminy wnoszenia opłat: n/d 7. Zasady aktualizacji opłat: n/d 8. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: a)... więcej...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie Czarnocinek

Przetargi | 2010-08-10 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 2010.08.10 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Strzegowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: działek położonych w o ębie Czarnocinek objętych KW PL1M/00060787/0 o nr : 107/6 o powierzchni 0,1615ha cena wywoławcza 25.600,00zł wadium 2.560,00zł 107/7 o powierzchni 0,1224ha cena wywoławcza 15.800,00zł wadium 1.580,00zł 107/8 o powierzchni 0,1199ha cena wywoławcza 15.500,00zł wadium 1.550,00zł w dniu 9 września 2010 roku o godz. 10:00 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w o ębie Unikowo objętej KW PL1M/00056535/8 I... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Woli Kanigowskiej.

Przetargi | 2010-08-09 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Woli Kanigowskiej. Numer ogłoszenia: 242748 - 2010; data zamieszczenia: 09.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegowo , Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6794047, faks 023 6794047. Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegowo.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE... więcej...

Sprzedaż nieruchomości w m. Krępa, Lewiczyn

Przetargi | 2010-08-06 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny,dn.2010.08.05 G.72241/1/10 O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 roku Dz.U.Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) W ó j t G m i n y Lipowiec Kościelny ogłasza d r u g i p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości Położenie (nr KW) Nr działki i pow. w m² Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza działek w zł (netto) Wadium w zł Miejsce, data i... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120811W (KĄTKI - KLICE) O DŁ 1050

Przetargi | 2010-08-05 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2010-08-05 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 19/10. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 120811W (Kątki-Klice) o dł 1050m”. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) URZĄD GMINY REGIMIN zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego URZĄD GMINY REGIMIN Adres zamawiającego REGIMIN 22 Kod... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Dostawa komputerów dla Gminy Glinojeck na potrzeby projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę szkieletowej sieci szerokopasmowej i publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta i Gminy Glinojeck.

Przetargi | 2010-08-05 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck 2010-07.27 IN.0303/30/09 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający: Gmina Glinojeck reprezentowana przez: Burmistrza Miasta i Gminy ul. Płocka 12 06-450 Glinojeck Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP: TAK Numer: portal UZP 209168 - 2010 Data: 14.07.2010 Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj zamówienia: Dostawy Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa komputerów dla Gminy Glinojeck na potrzeby projektu: Przeciwdziałanie... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi transportowe w zakresie dowozu (przywóz i powrót) dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Glinojeck w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.

Przetargi | 2010-08-05 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck: Usługi transportowe w zakresie dowozu (przywóz i powrót) dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Glinojeck w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Numer ogłoszenia: 238988 - 2010; data zamieszczenia: 05.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck , ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie, tel. 023 6740017, faks 023 6740014. Adres strony internetowej... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - na budowę i przebudowę obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09

Przetargi | 2010-08-04 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 04.08.2010 r. 341 – 16/10 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na „ Budowę i przebudowę obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09”. Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 168841-2010. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu... więcej...

Lipowiec Kościelny: Remont elewacji budynku O.S.P. w Niegocinie

Przetargi | 2010-08-04 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny: Remont elewacji budynku O.S.P. w Niegocinie Numer ogłoszenia: 237344 - 2010; data zamieszczenia: 04.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 23 6555028, faks 23 6555028. Adres strony internetowej zamawiającego: bazagmin.pl/bip_lipowiec_koscielny I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT... więcej...

Przetarg nieograniczony na realizację projektu pn. Inwestuj w siebie

Przetargi | 2010-08-03 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Szydłowo: Inwestuj w siebie Numer ogłoszenia: 236280 - 2010; data zamieszczenia: 03.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo , ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6554019, faks 023 6549328. · Adres strony internetowej zamawiającego: http://bazagmin.pl/bip_szydlowo · Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: n/d I.... więcej...

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOWOŻENIE UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN

Przetargi | 2010-08-03 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Nr sprawy: 16/10 Regimin 03.08.2010 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wójt Gminy Regimin z siedzibą Regimin 22 06-461 Regimin informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na – Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Regimin do Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie, Szkoły Podstawowej w Pniewie Czeruchach, Szkoły Podstawowej w Szulmierzu, Szkoły Podstawowej w Zeńboku i z powrotem do miejsca ich zamieszkania oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych... więcej...

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Wólka Folwark

Przetargi | 2010-08-02 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Rząśnik: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Wólka Folwark, gm. Rząśnik Numer ogłoszenia: 233668 - 2010; data zamieszczenia: 02.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik , ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, faks 029 6792099. Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

Herbarz gminny