Bazagmin.pl

Powiat Płock

Aktualności

Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w roku szkolnym 2010/2011

Aktualności | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Gminy Suchożebry

Informuję, że w okresie 1-15 września 2010 roku można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i klasy II gimnazjum, rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2010/2011.

       Pomoc będzie przysługiwała, jeżeli miesięczny dochód netto (za miesiąc sierpień 2010 roku) na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł. Poniesiony wydatek za zakup podręczników należy udokumentować fakturą lub rachunkiem.

       Wnioski można pobierać w szkole, do której uczeń uczęszcza.

       Wypełnione wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w szkole, do której uczeń uczęszcza w terminie do 15 września 2010 roku.

Wójt Gminy

/-/

Jacek Świrski

Herbarz gminny