Bazagmin.pl

Powiat Płock

Aktualności

Stypendia szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2010/2011

Aktualności | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Gminy Suchożebry

Informuję, że w okresie 1 – 15 września 2010 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia. Pomoc będzie przysługiwała, jeżeli miesięczny dochód netto (za miesiąc sierpień 2010 roku) na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł.

       Wnioski można pobierać w Urzędzie Gminy w Suchożebrach, ze strony internetowej Urzędu Gminy www.suchozebry.pl lub od 1.09.2010 r. w szkole, do której uczeń uczęszcza.

       Wypełnione wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Urzędzie Gminy w Suchożebrach pokój nr 10 w terminie do dnia 15 września 2010 roku w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy

/-/

Jacek Świrski

Załączniki

Herbarz gminny