Bazagmin.pl
 

Powiat pleszewski

Oferty Inwestycyjne zobacz archiwum

  •  
  • Strony: 1
  •  

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gołańczy, ul. Osada oznaczona ewidencyjnie numerem działki 376 o łącznej powierzchni 0,6230ha

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Gołańczy, ul. Osada oznaczona ewidencyjnie numerem działki 376 o łącznej powierzchni 0,6230ha, zapisana w księdze wieczystej nr KW25100 Sądu Rejonowego w Wągrowcu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki o powierzchni około 2112 m określona jest jako Mu- tereny mieszkaniowo –usługowe pozostała część działki 376 ma przeznaczenie jako tereny... więcej...

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gołańczy, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 959/13 o łącznej powierzchni 0,46.00 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Gołańczy, oznaczona ewidencyjnie numerem działki 959/13 o łącznej powierzchni 0,46.00 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KW 25100 Sądu Rejonowego w Wągrowcu. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz teren działki 959/13 przeznaczony jest na Um - tereny usługowo-mieszkaniowe. Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia. Cena... więcej...

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gołańczy, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 959/12 o łącznej powierzchni 0,45.92 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Gołańczy, oznaczona ewidencyjnie numerem działki 959/12 o łącznej powierzchni 0,45.92 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KW 25100 Sądu Rejonowego w Wągrowcu. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz teren działki 959/12 przeznaczony jest na Um - tereny usługowo-mieszkaniowe. Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia. Cena... więcej...

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gołańczy, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 959/11o łącznej powierzchni 0,46.00 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Gołańczy, oznaczona ewidencyjnie numerem działki 959/11o łącznej powierzchni 0,46.00 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KW 25100 Sądu Rejonowego w Wągrowcu. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz teren działki 959/11 przeznaczony jest na Um - tereny usługowo-mieszkaniowe. Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia. Cena... więcej...

  •  
  • Strony: 1
  •