Bazagmin.pl
 

Powiat pleszewski

Wiadomosci z gmin

Lista gmin

Gminy miejsko-wiejskie: Pleszew
NAJNOWSZE PRZETARGI OFERTY INWESTYCYJNE
Przebudowa chodników przy drogach powiatowych
2010-08-06 | Urząd Gminy w Dobrzycy
PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KROTOSZYńSKIEJ
2010-08-03 | Urząd Gminy w Dobrzycy
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ
2010-07-22 | Urząd Gminy w Dobrzycy
PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
2010-07-12 | Urząd Gminy w Dobrzycy
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
2010-07-09 | Urząd Gminy w Dobrzycy
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY
2010-07-08 | Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dobrzycy
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY
2010-07-02 | Urząd Gminy w Dobrzycy
UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI
2010-06-29 | Urząd Gminy w Dobrzycy
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FABIANOWIE OBEJMUJĄCY
2010-06-22 | Urząd Gminy w Dobrzycy
DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU
2010-05-11 | Urząd Gminy w Dobrzycy

Najpopularniejsze Gminy