Bazagmin.pl
 

Przetargi zobacz archiwum

Przebudowa odcinka drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1746N przez m. Cicha Wólka od km 0+000 do km 1+385 na szlaku rowerowym Mostami Mazurki

Przetargi | 2010-08-05 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Cicha Wólka w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Oś Priorytetowa 5 „ Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna „ , Działanie 5.2 – „ Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu „ , Poddziałanie 5.2.1 – „ Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny „ - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 nr UDA-RPWM.05.02.01-28-036/09 pn. „... więcej...

Dowóz uczniów do szkół

Przetargi | 2010-07-23 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dowóz młodzieży szkolnej 1. Zamawiający : Wójt Gminy Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r – Dz. U. Nr 19 z 9 lutego 2004r. , poz. 177) 3. Określenie sposobu uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia : Siwz można nabyć w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy w Kowalach Oleckich , ul. Kościuszki 44 w godz. 800 – 1500... więcej...

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy

Przetargi | 2010-07-19 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t.Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z poźn. zm.) ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy: -nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 82 w o ębie Kiliany Kw. OL1C/00019213 pow.... więcej...

Ogłoszenia o zamówieniach

Przetargi | 2010-06-21 | Publikujący: Wieliczki

Informujemy, że ogłoszenia o zamówieniach publicznych znajdą Państwo z lewej strony menu w zakładce: zamówienia publiczne. Bezpośredni link znajduje się TUTAJ... więcej...

Orlik Sokółki

Przetargi | 2010-06-04 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Wójt Gminy Kowale Oleckie OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na budowę boiska wielofunkcyjnego w Sokółkach w ramach Programu Moje boisko Orlik 2012 1. Zamawiający : Wójt Gminy Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 29 stycznia 2004r – (Dz. U. Nr 223 z 2007r. , poz. 1655 z późn. zm. ) 3. Określenie sposobu uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia : Siwz można nabyć... więcej...

Przebudowa ul. Głuchej w Kowalach Oleckich

Przetargi | 2010-05-28 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Wójt Gminy Kowale Oleckie OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na przebudowę ulicy Głuchej w Kowalach Oleckich 1. Zamawiający : Wójt Gminy Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 29 stycznia 2004r – (Dz. U. Nr 223 z 2007r. , poz. 1655 z późn. zm. ) 3. Określenie sposobu uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia : Siwz można nabyć w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy w... więcej...

ogłoszenie o przetargach

Przetargi | 2010-05-19 | Publikujący: Wieliczki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) WÓJT GMINY WIELICZKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1) nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w o ębie wsi Cimochy gm. Wieliczki - działka oznaczona nr geod. 438/5 o pow. 0,0027... więcej...

Przebudowa drogi powiatowej nr 1887N

Przetargi | 2010-05-14 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi powiatowej nr 1887N Kowale Oleckie- Sokółki- Dunajek od km 0=000 do km 8= 390 – I etap dł. 3,63 km 1. Zamawiający : Wójt Gminy Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 29 stycznia 2004r – (Dz. U. Nr 223 z 2007r. , poz. 1655 z późn. zm. ) 3. Określenie sposobu uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia : Siwz można nabyć... więcej...

Ogłoszenie o przetagu

Przetargi | 2010-04-21 | Publikujący: Wieliczki

G-I.7021-1/3/10 Wieliczki dn, 2010-04- 20 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: G-I.7021-1/3/10. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 142019N, dojazdowej, w Wieliczkach (ul. Spokojna) Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Urząd Gminy w Wieliczkach zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Urząd Gminy w Wieliczkach ul. Lipowa 53 19 - 404 Wieliczki tel.... więcej...

Przetarg ustny nieograniczony

Przetargi | 2010-04-07 | Publikujący: Wieliczki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) WÓJT GMINY WIELICZKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1) nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w o ębie wsi Jelitki gm. Wieliczki - działka oznaczona nr geod. 89 o pow. 0,1000... więcej...

Przetarg ustny ograniczony

Przetargi | 2010-02-25 | Publikujący: Wieliczki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) WÓJT GMINY WIELICZKI ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż: 1) nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w o ębie wsi Starosty gm. Wieliczki - działka oznaczona nr geod. 13/7 o pow. 0,1070... więcej...

Przetarg ustny nieograniczony

Przetargi | 2010-02-25 | Publikujący: Wieliczki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) WÓJT GMINY WIELICZKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1) nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w o ębie wsi Starosty gm. Wieliczki - działka oznaczona nr geod. 24 o pow. 0,8500... więcej...

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz remont biblioteki w Sokółkach

Przetargi | 2010-01-29 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na remont i modernizację świetlicy wiejskiej oraz remont biblioteki w Sokółkach 1. Zamawiający : Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 46 , tel-fax (87) 523 89 47 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 29 stycznia 2004r – (Dz. U. Nr 223 z 2007r. , poz. 1655 z późn. zm. ) 3. Określenie sposobu uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia : Siwz można nabyć w siedzibie zamawiającego tj.... więcej...

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy

Przetargi | 2009-11-16 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z poźn. zm.) ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy: -działka rolna o nr geodezyjnym 166/2 w o ębie Sokółki, Kw. OL1C/00022891/3 pow.... więcej...

Dostawa oleju opałowego

Przetargi | 2009-11-04 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę oleju opałowego lekkiego dla GminyKowale Oleckie w sezonie grzewczym 2009/2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe, Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: Zamawiający I. Nazwa i adres: Urząd Gminy Kowale Oleckie, 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44, Województwo Warmińsko-Mazurskie - Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kowale.fr.pl/">... więcej...

Dostawa paliw

Przetargi | 2009-11-04 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Kowale Oleckie, dn. 28.10.2009 r. OGŁOSZENIE o zamówieniu publicznym – przetargu nieograniczonym „Dostawa paliwa do pojazdów i urządzeń Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich w roku 2009 (autobusy, pojazdy OSP, pojazdy obsługi mienia: ciągnik, równiarka, koparko-ładowarka, śmieciarka, samochód osobowy ) oraz zakup etyliny do kosiarek, agregatów prądotwórczych, zagęszczarek, urządzenia ciśnieniowego, areatora iurządzeń OSP” (podstawa prawna – art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.... więcej...

Odławianie psów

Przetargi | 2009-10-26 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Kowale Oleckie, dn. 12 października 2009 r. Wójt Gminy Kowale Oleckie OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza przetarg nieograniczony na: „ODŁAWIANIE I UMIESZCZANIE W SCHRONISKU BEZDOMNYCH PSÓW Z TERENU GMINY KOWALE OLECKIE” Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można ode ać w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich, pokój Nr 10. Oferta nie może być częściowa, ani wariantowa. Termin realizacji zadania - 01.01.2010-31.12.2011 r. Warunki i dokumenty wymagane od oferentów ubiegających... więcej...

studium uwarunkowań

Przetargi | 2009-09-27 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowale Oleckie 1. Zamawiający : Wójt Gminy Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 29 stycznia 2004r – (Dz. U. Nr 223 z 2007r. , poz. 1655 z późn. zm. ) 3. Określenie sposobu uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia : Siwz można nabyć w siedzibie zamawiającego... więcej...

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę kiosku , usytuowanego przy Przystanku PKS w Kowalach Oleckich , ul.Kościuszki

Przetargi | 2009-09-10 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Kowalach Oleckich ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę kiosku , usytuowanego przy Przystanku PKS w Kowalach Oleckich , ul.Kościuszki. Powierzchnia użytkowa – 6,34 m². Wyposażenie- instalacja elektryczna. Przeznaczenie – działalność handlowa. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu – 7 zł za m² +VAT 22%. Postąpienie- 0,50 zł. Oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany jest do pokrywania wszelkich opłat eksploatacyjnych, a w szczególności za: wywóz nieczystości stałych, energii elektrycznej... więcej...

Budowa boiska w Stożnem

Przetargi | 2009-09-08 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na budowę boiska wiejskiego we wsi Stożne 1. Zamawiający : Wójt Gminy Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 29 stycznia 2004r – (Dz. U. Nr 223 z 2007r. , poz. 1655 z późn. zm. ) 3. Określenie sposobu uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia : Siwz można nabyć w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy w Kowalach Oleckich , ul. Kościuszki 44 w... więcej...

Budowa boiska wiejskiego w Jabłonowie

Przetargi | 2009-09-07 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na budowę boiska wiejskiego w Jabłonowie 1. Zamawiający : Wójt Gminy Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 29 stycznia 2004r – (Dz. U. Nr 223 z 2007r. , poz. 1655 z późn. zm. ) 3. Określenie sposobu uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia : Siwz można nabyć w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy w Kowalach Oleckich , ul. Kościuszki 44 w... więcej...

Budowa boiska wiejskiego w Szwałku

Przetargi | 2009-09-07 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na budowę boiska w mjsc. Szwałk w ramach projektu pn. „ Poprawa warunków rekreacyjnych we wsi Szwałk „ gm. Kowale Oleckie . 1. Zamawiający : Wójt Gminy Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 29 stycznia 2004r – (Dz. U. Nr 223 z 2007r. , poz. 1655 z późn. zm. ) 3. Określenie sposobu uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia : Siwz... więcej...

Dowóz młodzieży szkolnej

Przetargi | 2009-07-29 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dowóz młodzieży szkolnej Gminy Kowale Oleckie 2009/2010 1. Zamawiający : Gmina Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79 2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r – Dz. U. Nr 19 z 9 lutego 2004r. , poz. 177) 3. Określenie sposobu uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia : Siwz można nabyć w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy w Kowalach Oleckich , ul. Kościuszki 44 w godz.... więcej...

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy

Przetargi | 2009-07-16 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Wójt Gminy Kowale Oleckie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i § 3,4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy: - działka rolna w Kowalach Oleckich, przy ulicy Filipowskiej,... więcej...

Kredyt bankowy

Przetargi | 2009-06-09 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Wójt Gminy Kowale Oleckie OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na zadania określone w uchwale budżetowej na 2009r rok. Kredyt będzie wykorzystany na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Integracja lokalnego systemu komunikacyjnego z krajowym i powiatowym układem komunikacyjnym – przebudowa ulicy Kolejowej i Sportowej w Kowalach Oleckich 1. Zamawiający : Wójt Gminy Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79 2. Tryb... więcej...