Bazagmin.pl
 

Powiat niżański

Przetargi

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży

Przetargi | 2008-11-20 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY  HARASIUKI   
z  dnia 20 listopada 2008 r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z  2004 r  Nr 261 poz. 2603 
z późn.zm./ o g ł a s z a m  co następuje:

 

I

 

Z  nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy  Harasiuki

przeznaczona  została  do  zbycia  następująca  nieruchomość:

 

-   dz.  nr  148  o  pow.  0,91 ha  położona w obrębie: Maziarnia

 

II

 

Ogłoszenie  wywieszono  na  tablicy  ogłoszeń  w  okresie

od  20 listopada 2008   do  11 grudnia  2008  r.

 

III

 

Podana  w  wykazie  cena  zbycia  nieruchomości  w trybie  bez

przetargowym  ważna  jest  do  dnia  2 stycznia 2009 r.

 

                                                                                                                                                                                                             WÓJT  GMINY                                                                          

/ - /  Henryk  BŹDZIUCH 

Herbarz gminny