Bazagmin.pl
 

Powiat niżański

Aktualności

INFORMACJA WÓJTA GMINY HARASIUKI o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie

Aktualności | 2010-05-10 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

INFORMACJA  

 

WÓJTA  GMINY  HARASIUKI

 

o zamiarze dokonania podziału nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

      Stosownie do art. 97a pkt. 1 w związku z art. 97 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia   21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)  i n f o r m u j ę  o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki nr 886 o pow. 0,08 ha  położonej w obrębie Łazory, gmina Harasiuki.

       W myśl art. 97a pkt. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli  terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć postępowanie w sprawie podziału nieruchomości. Po bezskutecznym upływie terminu  2 miesięcy wójt może wydać decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości.

Informacja zamieszczona będzie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Harasiuki  i stronie internetowej BIP www.bip.harasiuki.pl w okresie od dnia 11 maja 2010 r  do 11 lipca 2010 r.

 

 

 

 

WÓJT  GMINY

/ - /  Henryk  BŹDZIUCH

 

Herbarz gminny