Bazagmin.pl

Komunikaty zobacz archiwum

  •  
  • Strony: 1
  •  

ogłoszenie o nie wymaganiu sporządzenia raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy drogi w Malanowie Nowym

Komunikaty | 2009-01-05 | Publikujący: Mochowo

Mochowo, dnia 05.01.2009 r. RGK 7624 – 11/7/08/09 OBWIESZCZENIE O WYDANYM POSTANOWIENIU (tablica ogłoszeń Urzędu Gminy i w m. Malanowo Nowe) Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco... więcej...

  •  
  • Strony: 1
  •  

Nasze Menu

Wiadomości