Bazagmin.pl

Informacje o gminie

NAZWA:
Mochowo
ADRES:
Mochowo 20
KOD:
09-214
KONTAKT:
(024) 2763333
(024)2763178
NIP:
776-13-59-362
BUDŻET:
15 359 964,00 PLN
PROCENT NA INWESTYCJE:
20 %
OBSZAR:
143.6 km²
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
6 387 mieszkańców
WóJT GMINY MOCHOWO:
JADWIGA PRZEDPEŁSKA
(024) 276-31-21
PRZEWODNICZąCA RADY GMINY:
Barbara Kozakiewicz
(024) 275-01-96
SEKRETARZ GMINY MOCHOWO:
Krystyna Sobieszek
(024) 276-33-33
SKARBNIK GMINY MOCHOWO:
Krzysztof Sobiecki
(024) 276-31-90

Nasze Menu

Wiadomości