Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Oferty Inwestycyjne zobacz archiwum

  •  
  • Strony: 1
  •  

obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w gminie Lipowiec Kościelony

Lipowiec Kościelny, dn. 23.10.2008 r. OŚ.7624/DŚ/6/08 OBWIESZCZENIE Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, działając na podstawie art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z2000r. Nr 98, poz. 1071 zpóźn. zm.), wzwiązku zart. 46a ust. 5 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z2006r. Nr 129, poz. 902 zpóźn. zm.) zawiadamia, że w dniu 23.10.2008 r. wpłynął wniosek Wójta Gminy Lipowiec Kościelny owydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia... więcej...

  •  
  • Strony: 1
  •