Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Przetargi - archiwum

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa przepompowni ścieków Konotopa - Strzegowo

Przetargi | 2008-08-04 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo


                                                                               Strzegowo 04.08.2008 r. 


341 – 11/08                        INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: przetargu nieograniczonego na przebudowę przepompowni ścieków Konotopa - Strzegowo


  Działając na podstawie art. 92 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Maria Pluta PTHU HYDRO – MARKO, 63-200 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 139
Cena z VAT wybranej oferty wynosi: 99 902,14 zł.

Uzasadnienie wyboru:
wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „najniższa cena”.
Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Do oceny ofert zastosowano kryterium – Najniższa cena 

Oferta nr 1 – złożona przez Maria Pluta PTHU HYDRO – MARKO, 63-200 Jarocin, 
  ul. Wojska Polskiego 139, punktacja – 100 punktów.

 

                                                                         Wójt Gminy Strzegowo

                                                                           (-) Wiesław Zalewski