Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Przetargi - archiwum

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektami nr 484 położonej w Niedzborzu

Przetargi | 2008-07-15 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Strzegowo ogłasza II przetarg ustny

 nieograniczony na sprzedaż :

 

nieruchomości gruntowej  zabudowanej obiektami

( magazyny; stacja paliw) nr 484 położonej w Niedzborzu o pow. 0.6264 ha, nieruchomość położona jest w atrakcyjnym miejscu , uzbrojona w sieć wodno-kanalizacyjną.

Cena wywoławcza -121.600,00zł

 

         Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Strzegowie- Sala Konferencyjna

dnia 18 sierpnia  2008 roku o godz. 12:00

(I przetarg miał miejsce 26 czerwca 2008r.)

 

           Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokość 12.160,00 w  kasie Urzędu Gminy lub na rachunek

nr 03 8238 0009 0000 0648 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Strzegowie  w terminie do dnia 13 sierpnia 2008r.

Minimalne postąpienie wynosi 1% wartości nieruchomości.

Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej .

    Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku  uchylenia się  przez tą osobę od zawarcia umowy , wadium nie podlega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca . Wójtowi przysługuje prawo odwołania przetargu na zasadach określonych w art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami .

( Dz.U. z 2004 nr 261, poz. 2603 z późn. zm)

 

       Szczegółowe informacje o przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy w Strzegowie lub telefonicznie ( 0 23) 679 40 60.

 

Załączniki