Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Przetargi - archiwum

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia do hali sportowej w miejscowości Szydłowo -Odpowiedz na zapytanie dotyczące SIWZ

Przetargi | 2008-03-20 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

 

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia do hali sportowej w miejscowości Szydłowo

 

Stosownie do art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Urząd Gminy w Szydłowie zawiadamia, że w dniu 19 marca 2008 roku wpłynęło następujące zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Czy można zastosować słupki o profilu aluminiowym 120x100 owalnym ?”

W związku z powyższym Urząd Gminy Szydłowo informuje, że w dokumentacji technicznej jak i kosztorysie ofertowym przyjęto słupki do siatkówki i tenisa ziemnego wykonane z profilu aluminiowego o wymiarach 80x80 mm.