Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Przetargi - archiwum

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Budowa i przebudowa obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09

Przetargi | 2010-07-01 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 01.07.2010 r.

 

 

341 – 16/10

 

Zamawiający

Gmina Strzegowo

06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32

 

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot.: przetargu nieograniczonego na  budowę i przebudowę obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na  odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09”.

 

 

              Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  Gmina Strzegowo dokonała poniższych zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Zamawiający dodatkowo dołącza do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1.      Opinie i uzupełnienia projektu budowlano-wykonawczego – zgodnie z załącznikiem.

2.      Projekt stałej organizacji ruchu w obrębie włączenia drogi gminnej (obw. Strzegowa)  do drogi krajowej nr 7 Gdańsk-Chyżne w km 263+500 – zgodnie z załącznikiem.

 

 

 

Załączniki:

1.        Opinie i uzupełnienia projektu budowlano-wykonawczego.

2.        Projekt stałej organizacji ruchu w obrębie włączenia drogi gminnej

        (obw. Strzegowa)  do drogi krajowej nr 7 Gdańsk-Chyżne w km 263+500.

 

 

 

 

               Wójt Gminy Strzegowo

 

               /-/ Wiesław Zalewski

 

 

 

 

Załączniki