Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Komunikaty

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT „Wizyta studyjna”

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT

„Wizyta studyjna”

 

            Informujemy, że na zaproszenie do składania ofert wpłynęła 1oferta.

 W wyniku zakończenia procedury rozstrzygnięcia konkursu , w dniu 17.08.2010r. zostały zaakceptowana oferta:

I – Społeczny Instytut Ekologiczny, Ul. Raszyńska 32/44, lokal 140, 02-026 Warszawa

 

Umowa na realizację usługi:

Zadanie I, część I

„Wizyta studyjna” w kwocie 10.000,00 zł.

 

 

 

  Uzasadnienie:

 Oferta spełnia kryteria oceny technicznej i merytorycznej.