Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie Czarnocinek

Przetargi | 2010-08-10 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 2010.08.10

 

 

O G Ł O S Z E N I E

                                 

Wójt  Gminy   Strzegowo  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

działek położonych w obrębie Czarnocinek objętych KW PL1M/00060787/0 o nr :

107/6 o powierzchni 0,1615ha cena wywoławcza 25.600,00zł wadium 2.560,00zł

107/7 o powierzchni 0,1224ha cena wywoławcza 15.800,00zł wadium 1.580,00zł

107/8 o powierzchni 0,1199ha cena wywoławcza 15.500,00zł wadium 1.550,00zł

w dniu 9 września  2010  roku  o godz. 10:00

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki  położonej w obrębie Unikowo objętej  KW PL1M/00056535/8    

  I przetarg miał miejsce  08 czerwca.2010r.

nr 193 o powierzchni 0,2287ha cena wywoławcza 2.400,00zł wadium 240,00zł

w dniu 9 września 2010  roku  o godz. 11:00

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie geodezyjnym Strzegowo Osada objętych KW 57 544

I przetarg miał miejsce 9 kwietnia 2010r.

 

nr  96/3 o powierzchni 0,0737ha cena wywoławcza 22.500,00zł wadium 2.250,00zł

nr  97/6 o powierzchni 0,0870ha cena wywoławcza 26.600,00zł wadium 2.660,00zł

w dniu 9 września 2010  roku  o godz. 12:00

w budynku Urzędu Gminy-sala konferencyjna

 

 

        Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie  w gotówce wadium w kasie Urzędu lub na rachunek Gminy Strzegowo

nr 03 8238 0009 0000 0648 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Strzegowie w terminie do dnia 6 września 2010 r.

Minimalne postąpienie wynosi 1% wartości nieruchomości.

Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

   Wadium  wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się prze tą osobę

od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.

Wadium wniesione przez uczestnika, który nie wygrał przetargu zostaje niezwłocznie zwrócone.

Wójtowi przysługuje prawo odwołania przetargu na zasadach określonych w art.38 ust. 4 ustawa z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami.  ( Dz. U. z 2004 nr 261, poz. 2603 z późn. zm)

    Szczegółowe informacje o przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy w Strzegowie lub telefonicznie  ( 23 ) 679 40 60.