Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Woli Kanigowskiej i Czarnocinku

Przetargi | 2010-07-13 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 2010.07.13

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

                                 

 

 

Wójt  Gminy   Strzegowo  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

I.   działki  nr 184 o pow. 0,2965 ha KW PL1M/00060871/6 położonej w Czarnocinku

cena wywoławcza 23.026,00zł wadium 2.310,00zł

 

który odbędzie się w Urzędzie Gminy –Sala Konferencyjna

dnia 13 sierpnia 2010  roku  o godz. 10:00

 

II. działek  położonych  w obrębie Wola Kanigowska objętych  KW PL1M/00059746/1

180/3 o powierzchni 0,3607ha cena wywoławcza 27.600,00zł wadium 2.760,00zł

180/6 o powierzchni 0,3836ha cena wywoławcza 18.600,00zł wadium 1.860,00zł

180/7 o powierzchni 0,3819ha cena wywoławcza 18.600,00zł wadium 1.860,00zł

 

który odbędzie się w Urzędzie Gminy –Sala Konferencyjna

dnia 13 sierpnia 2010  roku  o godz. 12:00

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie  w gotówce wadium w kasie Urzędu lub na rachunek Gminy Strzegowo

nr 03 8238 0009 0000 0648 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Strzegowie w terminie do dnia 10.08.2010 r.

Minimalne postąpienie wynosi 1% wartości nieruchomości.

Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

   Wadium  wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się prze tą osobę

od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.

Wadium wniesione przez uczestnika, który nie wygrał przetargu zostaje niezwłocznie zwrócone.

Wójtowi przysługuje prawo odwołania przetargu na zasadach określonych w art.38 ust. 4 ustawa z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami.  ( Dz. U. z 2004 nr 261, poz. 2603 z późn. zm)

    Szczegółowe informacje o przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy w Strzegowie lub telefonicznie  ( 23 ) 679 40 60.