Bazagmin.pl

Powiat lwówecki

Aktualności zobacz archiwum

LV Sesja Rady Miejskiej Gminy Mirsk - 27.08.2010.

Aktualności | 2010-08-19 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Mirsk

Zapraszamy Państwa na LV Sesję Rady Miejskiej Gminy Mirsk. Otwarcie o ad nastąpi 27.08.2010r. o godz. 1500 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39 wMirsku. Zakłada się, że porządek o ad będzie realizowany według następującego scenariusza: 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji nr LIV. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, b) zmian budżetu miasta i gminy na 2010 rok, c) nadania honorowego obywatelstwa gminy Mirsk, d) wyrażenia zgody na zakup działki, e) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mirsk na lata 2010-2017, f)... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku Pana Łukasza Kokoszka... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski o wydanej decyzji inwestycyjnej celu publicznego.... więcej...

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE ZAKWALIFIKOWANE DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI – MIASTO GRYFÓW ŚLĄSKI

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że do dnia 4 maja 2010 r., wpłynęło do Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski 16 wniosków o umieszczenie nieruchomości w LPR. Wszystkie wnioski przeszły ocenę formalną i zostały zaakceptowane. Informację na temat prognozowanego dofinansowania oraz udziału środków własnych w przedsięwzięciu zostały przedstawione w tabeli pn. „Wspólnoty objęte Lokalnym Planem Rewitalizacji”, stanowiącej załącznik do niniejszego pisma.... więcej...

Komunikat

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości treść rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie zwalczania choroby zakaźnej zwierząt – gnilec amerykański pszczół na terenie miasta i gminy Gryfów Śląski.... więcej...

Konsultacje społeczne w sprawie projektu programu rewitalizacji miasta Gryfów Śląski

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zaprasza mieszkańców ,organizacje pozarządowe, instytucje kultury, przedstawicieli kościoła i związków wyznaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców oraz przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej na konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Gryfów Śląski. Spotkanie odbędzie się w wtorek, 18 maja 2010 r., o godz. 14, w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gryfowie Śląskim,... więcej...

Złote Gody

Aktualności | 2010-03-30 | Publikujący: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

„W dniu naszych Złotych Godów wyrażam (mojej żonie, mojemu mężowi) serdeczne podziękowanie, za okazaną mi miłość, przywiązanie i opiekę. Przyrzekam, że uczynię wszystko aby nasze małżeństwo było nadal szczęśliwe”. Tymi słowami podziękowali sobie Państwo Maria i Augustyn Krzyżanowscy za 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego, podczas uroczystości Złotych Godów, która odbyła się w lwóweckim Urzędzie Stanu Cywilnego w dniu 26 marca 2010r. Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznanymi przez Prezydenta RP Dostojnych... więcej...

Ochrona zabytków w mieście i gminie Lwówek Śląski

Aktualności | 2010-03-30 | Publikujący: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

W dniu 25 marca . o adowała Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski. Głównym tematem sesji była „Ochrona Zabytków w mieście i gminie Lwówek Śląski. W o adach sesji podczas której zaprezentowano działania gminy w zakresie ochrony zabytków, uczestniczył Pan Wojciech Kapałczyński Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze.... więcej...

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Aktualności | 2010-03-15 | Publikujący: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Z dniem 17 marca 2010r. przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim - Aleja Wojska Polskiego 27 zostanie uruchomiony Punkt Interwencji Kryzysowej. Punkt Interwencji Kryzysowej został powołany do życia z myślą o rodzinach, których do o zostało zagrożone prze różnego rodzaju kryzysy np.: przemoc (fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna), uzależnienia, problemy rodzinne, problemy psychospołeczne oraz problemy sytuacyjne. Pomoc udzielana przez Punkt Interwencji Kryzysowej będzie obejmowała: - Diagnozę sytuacji kryzysowej, - Zapewnienie osobie... więcej...

Lwówek Śląski na giełdzie minarałów w Warszawie

Aktualności | 2010-03-10 | Publikujący: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Na zaproszenie Towarzystwa Geologicznego „SPIRIFER” w dniach 27 i 28 lutego 2010r przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Lwóweckiego Lata Agatowego uczestniczyli w największej warszawskiej Giełdzie Minerałów i Wyrobów Jubilerskich zorganizowanej w salach Pałacu Kultury i Nauki. Na specjalnie przygotowanym przez organizatorów bezpłatnym stoisku, zaprezentowane zostały materiały promocyjne Ziemi Lwóweckiej, Lwóweckiego Lata Agatowego oraz elementy o zędu walońskiego. Giełdę odwiedziło około 10000 zwiedzających, wśród... więcej...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza konkurs

Aktualności | 2010-03-10 | Publikujący: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie działające na terenie gmin: Gryfów Śląski, Leśna, Lubań, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Nowogrodziec, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn, Stara Kamienica, Sulików, Świeradów Zdrój, Warta Bolesławiecka, Wleń, Zawidów, Zgorzelec. ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje: ... więcej...

Małe Projekty

Aktualności | 2010-03-10 | Publikujący: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” działające na terenie gmin: Gryfów Śląski, Leśna, Lubań, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Nowogrodziec, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn, Stara Kamienica, Sulików, Świeradów Zdrój, Warta Bolesławiecka, Wleń, Zawidów, Zgorzelec. ... więcej...

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU POŻARNICZEGO

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU POŻARNICZEGO Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza II przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki ŻUK A15M ,nr rej. DLW 28AG ... więcej...

Zarządzenie Nr 111 / 2009

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie działań, na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski, z zakresu kultury fizycznej i sportu, podtrzymywania tradycji narodowej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, promocji zdrowia... więcej...