Bazagmin.pl

Powiat lwówecki

Oferty Inwestycyjne

Działka budowlana

Działka budowlana   nr 64  o  pow. 0,6325ha,  niezabudowana - położona  w  obrębie  3  Lwówek  Śląski  przy  ul. Budowlanych  ( w pobliżu siedziby Urzędu  Skarbowego  i  Powiatowego Urzędu  Pracy ).  Działka  perspektywicznie  przeznaczona  jest  pod  usługi  i  przemysł. Działka  jest  własnością  Gminy  Lwówek  Śląski.  Więcej  informacji  na  temat  przeznaczenia  i  warunków zabudowy można  uzyskać w  tut. Urzędzie.