Bazagmin.pl

Powiat lwówecki

Oferty Inwestycyjne

Oferta nr 2.

Działka nr 375 obręb Przecznica o pow.2,02ha.

Teren przeznaczony jest pod usługi w tym
usługi turystyczne.

Teren nieuzbrojony.

Cena 7zł/ m2.