Bazagmin.pl

Powiat lwówecki

Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości nie zabudowanej, położonej w obrębie 1 Gryfów Śląski przy ulicy Lwóweckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 62/6 o pow. 11081 m2, o symbolu użytków- pastwisko i grunty orne w klasie V. Prawo własności Gminy Gryfów Śląski jest ujawnione w Księdze wieczystej KW JG1S/00030477/9, w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych, która nie jest obciążona.

Załączniki