Bazagmin.pl

Powiat lwówecki

Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku oznaczonym numerem porządkowym 94   wraz z udziałem 18,82 % w prawie współwłasności w działce gruntu oznaczonej według danych z operatu ewidencji gruntów jako działka nr 374 o pow. 1800 m2, położonej w obrębie RZĄSINY.
Prawo własności Gminy Gryfów Śląski do nieruchomości jest ujawnione w Księdze wieczystej KW JG1S/00031353/1w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych, która jest wolna od obciążeń.

Załączniki