Bazagmin.pl

Powiat lwówecki

Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki zabudowanej budynkiem użytkowo--magazynowym o ogólnej pow. użytkowej 205,30 m2, położonej w obrębie PROSZÓWKA, oznaczonej według danych ewidencji gruntów jako działka nr 14/2 o pow. 7768 m2.

Załączniki