Bazagmin.pl

Powiat lwówecki

Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa współwłasności  do udziału 18,65 % w działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie nr 2 Gryfów Śląski przy ulicy Lubańskiej nr 10, oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 441/15 o pow. 323 m2, z prawem własności do wyodrębnionego w budynku lokalu mieszkalnego  nr 9 na  drugim piętrze (trzecia kondygnacja ) o pow. 104,50 m2, wraz z udziałem 18,65 % do części wspólnych w budynku. Administrator w imieniu Gminy dokonał zgłoszenia zamiaru sposobu użytkowania przedmiotowego lokalu z użytkowego na mieszkalny co zostało zarejestrowane pod znakiem AB.7352/Z-G/7/09 w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, natomiast pozostałą dokumentację techniczną związaną z wykonaniem dalszych czynności związanych z przystosowaniem lokalu do potrzeb mieszkalnych będzie już w zakresie nabywającego i w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

Załączniki