Bazagmin.pl

Powiat lwówecki

Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż - oddanie prawa współużytkowania wieczystego do udziału 0,75 % w działce zabudowanej budynkiem mieszkalno – usługowym, położonej w obrębie nr 2 Gryfów Śląski przy ulicach Bankowa 1-2, Rynek 26-28, Lubańska 49-51, oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 474/22 o pow. 1265 m2 do dnia 24.08.2103r.,  z prawem własności do lokalu użytkowego o pow. 27,66 m2, wyodrębnionego na parterze w budynku  w części  Lubańska 50 z wejściem od podwórza, z  udziałem 0,75 % do części wspólnych w budynku.

Załączniki