Bazagmin.pl

Przetargi zobacz archiwum

Przetarg ustny, nieograniczony, w przedmiocie sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 30/50, zabudowanej budynkiem warsztatowo-socjalnym o powierzchni 1738m2 położonej w Lubomierzu, obręb II, przy ulicy Majowej.

Przetargi | 2009-09-15 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Lubomierz, dnia 15 września 2009 r. O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz § 3,4,6,8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108) BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBOMIERZ zawiadamia, że dnia 22 października 2009 roku o godzinie 1000 w sali numer 4 tutejszego Urzędu odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony... więcej...

Budowa świetlicy wiejskiej, przebudowa i rozbudowa, Radoniów, działka nr 68

Przetargi | 2009-09-11 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Lubomierz: Budowa świetlicy wiejskiej, przebudowa i rozbudowa, Radoniów działka nr 68 Numer ogłoszenia: 154031 - 2009; data zamieszczenia: 11.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane... więcej...

Remont dachu nad świetlicą Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu

Przetargi | 2009-09-02 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Lubomierz: Remont dachu nad świetlicą Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu Numer ogłoszenia: 146015 - 2009; data zamieszczenia: 02.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubomierz , Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz, woj. dolnośląskie, tel. 075 7833166, faks 075 7833167. · Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubomierz.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja... więcej...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Przebudowa wraz z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu położonego w Pasieczniku

Przetargi | 2009-09-01 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Lubomierz dnia 01.09.2009r. NR 8022/ZP- 10/09 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655.) Urząd Gminy i Miasta Lubomierz informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa wraz z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu położonego w Pasieczniku” Komisja Przetargowa zaproponowała wybór oferty nr 3 złożonej przez: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „MILEX”Sp.... więcej...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu położonego w Pławnej

Przetargi | 2009-09-01 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Lubomierz dnia 01.09.2009r. NR 8022/ZP- 09/09 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655.) Urząd Gminy i Miasta Lubomierz informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu położonego w Pławnej” Komisja Przetargowa zaproponowała wybór oferty nr 2 złożonej przez: EL- Stan Firma Handlowo – Usługowa, Fronc Stanisław ul. Gliniana 2, 59-620 Gryfów... więcej...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - „Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2009/2010

Przetargi | 2009-08-20 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

4332/ZP- 11/09 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655.) Urząd Gminy i Miasta Lubomierz informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2009/2010„ Komisja Przetargowa zaproponowała wybór oferty nr 2 złożonej przez: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o., ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec za łączną cenę biletów 408,78 zł. utto i łączną kwotę za... więcej...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETRGU -Wymiana instalacji centralnego ogrzewania łącznie z wymianą kotłów w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu Nr 2232/ZSOiZ/ZP-8/09

Przetargi | 2009-08-19 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655. z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz unieważnia przetarg na: „Wymianę instalacji centralnego ogrzewania łącznie z wymianą kotłów w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu” ... więcej...

Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2009/2010

Przetargi | 2009-08-10 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Lubomierz: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 209/2010 Numer ogłoszenia: 130965 - 2009; data zamieszczenia: 10.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubomierz , Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz, woj. dolnośląskie, tel. 075 7833166, faks 075 7833167. Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubomierz.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU... więcej...

Przebudowa wraz z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu położonego w Pasieczniku

Przetargi | 2009-07-31 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Lubomierz: Przebudowa wraz z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu położonego w Pasieczniku Numer ogłoszenia: 124611 - 2009; data zamieszczenia: 31.07.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubomierz , Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz, woj. dolnośląskie, tel. 075 7833166, faks 075 7833167. Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubomierz.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA... więcej...

Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu położonego w Pławnej

Przetargi | 2009-07-31 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Lubomierz: Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu położonego w Pławnej Numer ogłoszenia: 124563 - 2009; data zamieszczenia: 31.07.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubomierz , Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz, woj. dolnośląskie, tel. 075 7833166, faks 075 7833167. Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubomierz.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE... więcej...

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania łącznie z wymianą kotłów w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu

Przetargi | 2009-07-30 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Lubomierz: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania łącznie z wymianą kotłów w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu Numer ogłoszenia: 123433 - 2009; data zamieszczenia: 30.07.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubomierz , Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz, woj. dolnośląskie, tel. 075 7833166, faks 075 7833167. Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubomierz.pl I.... więcej...

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przetargi | 2009-07-27 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Lubomierz dnia 27.07.2009r. RT 5541/ZP-07/09 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655.) Urząd Gminy i Miasta Lubomierz informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasieczniku" Komisja Przetargowa zaproponowała wybór oferty nr 1 złożonej przez: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra za cenę... więcej...

Przetarg ustny, nieograniczony, w przedmiocie sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 30/50, zabudowanej budynkiem warsztatowo-socjalnym o powierzchni 1738m2 położonej w Lubomierzu, obręb II, przy ulicy Majowej.

Przetargi | 2009-07-23 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Lubomierz, dnia 23 lipca 2009 r. O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 3,4,6,8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108) BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBOMIERZ zawiadamia, że dnia 31 sierpnia 2009 roku o godzinie 10.00 w sali numer 4 tutejszego Urzędu odbędzie się przetarg ustny nieograniczony w przedmiocie... więcej...

V przetarg ustny, nieograniczony w przedmiocie sprzedaży nieruchomości zabudowanych w Pasieczniku

Przetargi | 2009-07-07 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Lubomierz, 07.07.2009 r. OGŁOSZENIE Zgodnie z art. 38, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 3,4,6,8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108) , oraz Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz z dnia 01 lipca 2009roku Nr 40/2009 w sprawie zorganizowania piątego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanych BURMISTRZ... więcej...

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasieczniku

Przetargi | 2009-07-01 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Lubomierz: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasieczniku Numer ogłoszenia: 103447 - 2009; data zamieszczenia: 01.07.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubomierz , Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz, woj. dolnośląskie, tel. 075 7833166, faks 075 7833167. Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubomierz.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przetargi | 2009-06-19 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655.) Urząd Gminy i Miasta Lubomierz informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lubomierz oraz opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie” ... więcej...

III przetarg ustny nieograniczony w przedmiocie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Pasieczniku

Przetargi | 2009-06-19 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

<!-- @page P --> Lubomierz, 19 czerwca 2009 roku O G Ł O S Z E N I E <!-- @page P --> Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 3,4,6,8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108) , oraz Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz z dnia 17 czerwca 2009 roku Nr 42/2009 w sprawie zorganizowania trzeciego... więcej...

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przetargi | 2009-06-09 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655.) Urząd Gminy i Miasta Lubomierz informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko Orlik 2012” w Lubomierzu ul. Kościuszki 5". ... więcej...

V przetarg ustny, nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Pławnej

Przetargi | 2009-06-09 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Lubomierz, 09 czerwca 2009 roku O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 38 ust. 1 , 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 3,4,6,8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108) , oraz Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz z dnia 09 czerwca 2009 roku Nr 40/2009 w sprawie zorganizowania piątego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej... więcej...

Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lubomierz oraz opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie

Przetargi | 2009-06-05 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Lubomierz: Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lubomierz oraz opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Numer ogłoszenia: 181298 - 2009; data zamieszczenia: 05.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubomierz , Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz, woj. dolnośląskie, tel. 075 7833166, faks 075 7833167. Adres strony... więcej...

UWAGA !!! ZMIANA OGŁOSZENIA NR 130434 - 2009 Z DNIA 30.04.2009

Przetargi | 2009-05-21 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Numer ogłoszenia: 78427 - 2009; data zamieszczenia: 21.05.2009 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 130434 - 2009 data 30.04.2009 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubomierz, Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz, woj. dolnośląskie, tel. 075 7833166, fax. 075 7833167. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4. W ogłoszeniu jest: 22.05.2009 godzina 09:30, miejsce Urząd Gminy i Miasta... więcej...

IV przetarg ustny nieograniczony w przedmiocie sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych w Pasieczniku.

Przetargi | 2009-05-15 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Lubomierz, dnia 15 maja 2009 roku O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 38, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 3,4,6,8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108) , oraz Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz z dnia 11 maja 2009roku Nr 34a/2009 w sprawie zorganizowania czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanych... więcej...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Przetargi | 2009-05-13 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655.) Urząd Gminy i Miasta Lubomierz informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pokrzywniku„ ... więcej...

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej