Bazagmin.pl

Przetargi zobacz archiwum

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - dot. projektu pt. „Poznaj nasz region-Lubomierz zaprasza!” - przewodnik

Przetargi | 2009-11-02 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

dnia 30 października 2009 r. Gmina Lubomierz, Plac Wolności 1 Lubomierz, 59-623 Lubomierz Tel. 75 78 33166 Fax. 75 78 33167 e-mail: ugim@lubomierz.pl">... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - dot. projektu pt. „Poznaj nasz region-Lubomierz zaprasza!” - wykonanie bannerów

Przetargi | 2009-10-28 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

dnia 28 października 2009 r. Gmina Lubomierz, Plac Wolności 1 Lubomierz, 59-623 Lubomierz Tel. 75 78 33166 Fax. 75 78 33167 e-mail: ugim@lubomierz.pl">... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE - NADZÓR INWESTORSKI ZADANIA „BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA, RADONIÓW DZIAŁKA NR 68”

Przetargi | 2009-10-27 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Lubomierz dnia 27.10.2009 roku GMINA LUBOMIERZ Plac Wolności 1 59-623 LUBOMIERZ TEL. 075 78 33 166 FAX (075 ) 78 33 167 e-mail: ugim@lubomierz.pl NIP 616-12-76 -526 NR 2222/ZP- 13/09 ZAPYTANIE OFERTOWE NADZÓR INWESTORSKI ZADANIA „BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA, RADONIÓW DZIAŁKA NR 68” W związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego inwestycji - budowy świetlicy wiejskiej w Radoniowie polegającej... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - dot. projektu pt. „Poznaj nasz region-Lubomierz zaprasza!” - przetłumaczenie z języka polskiego na język czeski materiałów promujących Miasto i Gminę Lubomierz

Przetargi | 2009-10-23 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

dnia 22 października 2009 r. Gmina Lubomierz, Plac Wolności 1 Lubomierz, 59-623 Lubomierz Tel. 75 78 33166 Fax. 75 78 33167 e-mail: ugim@lubomierz.pl">... więcej...

ZAPYTANIE CENOWE „Poznaj nasz region- Lubomierz zaprasza!” - przewodnik turystyczny

Przetargi | 2009-10-22 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

dnia 22 października 2009 r. Gmina Lubomierz, Plac Wolności 1 Lubomierz, 59-623 Lubomierz Tel. 75 78 33166 Fax. 75 78 33167 e-mail: ugim@lubomierz.pl">... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - dot. projektu pt. „Poznaj nasz region-Lubomierz zaprasza!” - przetłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki materiałów promujących Miasto i Gminę Lubomierz

Przetargi | 2009-10-22 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

dnia 20 października 2009 r. Gmina Lubomierz, Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz Tel. 75 78 33166 Fax. 75 78 33167 e-mail: ugim@lubomierz.pl">... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - dot. projektu pt. „Poznaj nasz region-Lubomierz zaprasza!” - mapy

Przetargi | 2009-10-20 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

dnia 20 października 2009 r. Gmina Lubomierz, Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz Tel. 75 78 33166 Fax. 75 78 33167 e-mail: ugim@lubomierz.pl">... więcej...

ZAPYTANIE CENOWE „Poznaj nasz region- Lubomierz zaprasza!” - bannery

Przetargi | 2009-10-20 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

dnia 20 października 2009 r. Gmina Lubomierz, Plac Wolności 1 , 59-623 Lubomierz Tel. 75 78 33166 Fax. 75 78 33167 e-mail: \">... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - dot. projektu pt. „Poznaj nasz region-Lubomierz zaprasza!” - pocztówki

Przetargi | 2009-10-19 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

dnia 19 października 2009 r. Gmina Lubomierz, Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz Tel. 75 78 33166 Fax. 75 78 33167 e-mail: ugim@lubomierz.pl">... więcej...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - „Budowa świetlicy wiejskiej, przebudowa i rozbudowa, Radoniów działka nr 68”

Przetargi | 2009-10-12 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Lubomierz dnia 12.10.2009r. NR 2222/ZP- 13/09 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655.) Urząd Gminy i Miasta Lubomierz informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę świetlicy wiejskiej, przebudowa i rozbudowa, Radoniów działka nr 68” Komisja Przetargowa zaproponowała wybór oferty nr 1 złożonej przez: EL- Stan Firma Handlowo – Usługowa, Fronc Stanisław ul. Gliniana 2, 59-620... więcej...

ZAPYTANIE CENOWE dot. projektu pt. „Poznaj nasz region- Lubomierz zaprasza!” - tłumaczenie na język czeski

Przetargi | 2009-10-09 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

dnia 9 października 2009r. Gmina Lubomierz, Plac Wolności 1 Lubomierz, 59-623 Lubomierz Tel. 75 78 33166 Fax. 75 78 33167 e-mail: ugim@lubomierz.pl">... więcej...

ZAPYTANIE CENOWE dot. projektu pt. „Poznaj nasz region- Lubomierz zaprasza!” - tłumaczenie na język niemiecki

Przetargi | 2009-10-09 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

dnia 9 października 2009r. Gmina Lubomierz, Plac Wolności 1 Lubomierz, 59-623 Lubomierz Tel. 75 78 33166 Fax. 75 78 33167 e-mail: ugim@lubomierz.pl">... więcej...

ZAPYTANIE CENOWE dot. projektu pt. „Poznaj nasz region- Lubomierz zaprasza!” - mapy

Przetargi | 2009-10-08 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Lubomierz, dnia 8 października 2009 r. Gmina Lubomierz, Plac Wolności 1 . 59-623 Lubomierz Tel. 75 78 33166 Fax. 75 78 33167 e-mail: ugim@lubomierz.pl">... więcej...

ZAPYTANIE CENOWE dot. projektu pt. „Poznaj nasz region- Lubomierz zaprasza!” - pocztówki

Przetargi | 2009-10-07 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

dnia 7 października 2009 r. Gmina Lubomierz, Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz Tel. 75 78 33166 Fax. 75 78 33167 e-mail: ugim@lubomierz.pl NIP: 616-12-76-526 ZAPYTANIE CENOWE W związku z realizacją projektu pt. „Poznaj nasz region- Lubomierz zaprasza!”, którego elementem będzie wykonanie pocztówek współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa, Gmina Lubomierz poprzez zapytanie cenowe poniżej przedstawia szczegółowy... więcej...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - „Remont dachu nad świetlicą Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu”

Przetargi | 2009-09-24 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Nr 2221/ZP- 12/09 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655.) Urząd Gminy i Miasta Lubomierz informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont dachu nad świetlicą Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu” Komisja Przetargowa zaproponowała wybór oferty nr 5 złożonej przez: P.H.U. „DEK-BUD” Ludwik Podlaski, ul. Mostowa 17/1, 59-550 Wojcieszów ... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POKRZYWNIKU W GMINIE LUBOMIERZ

Przetargi | 2009-09-22 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Lubomierz dnia 21.09.2009 roku GMINA LUBOMIERZ Plac Wolności 1 59-623 LUBOMIERZ TEL. 075 78 33 166 FAX (075 ) 78 33 167 e-mail: ugim@lubomierz.pl NIP 616-12-76 -526 NR 2232/ZP- 2/09 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do udziału w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro prowadzonym w trybie zapytania ofertowego bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na: „REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POKRZYWNIKU W GMINIE LUBOMIERZ” I. Opis przedmiotu zamówienia CPV: 45330000-9, 45421100-5 , 45430000-0 Roboty wodno-kanalizacyjne,... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POPIELÓWKU W GMINIE LUBOMIERZ

Przetargi | 2009-09-22 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Lubomierz dnia 21.09.2009 roku GMINA LUBOMIERZ Plac Wolności 1 59-623 LUBOMIERZ TEL. 075 78 33 166 FAX (075 ) 78 33 167 e-mail: ugim@lubomierz.pl NIP 616-12-76 -526 NR 2232/ZP- 1/09 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do udziału w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro prowadzonym w trybie zapytania ofertowego bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na: „REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POPIELÓWKU W GMINIE LUBOMIERZ” I. Opis przedmiotu zamówienia CPV: 45330000-9, 45421100-5 , 45430000-0 Roboty wodno-kanalizacyjne,... więcej...

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej