Bazagmin.pl

Przetargi zobacz archiwum

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania : Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej na terenie gminy Lubomierz

Przetargi | 2010-03-16 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Lubomierz: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania : Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej na terenie gminy Lubomierz Numer ogłoszenia: 73882 - 2010; data zamieszczenia: 16.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubomierz , Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz, woj. dolnośląskie, tel. 075 7833166, faks 075 7833167. Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lubomierz.pl/" target="_blank I. 2) RODZAJ... więcej...

Przetarg nieograniczony pn. KONSERWACJA FIGUR KAMIENNYCH ŚW. JANA NEPOMUCENA I ŚW. MATERNUSA W LUBOMIERZU

Przetargi | 2010-03-10 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

KONSERWACJA FIGUR KAMIENNYCH ŚW. JANA NEPOMUCENA I ŚW. MATERNUSA W LUBOMIERZU Numer ogłoszenia: 67214 - 2010; data zamieszczenia: 10.03.2010 ... więcej...

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej