Bazagmin.pl

Przetargi zobacz archiwum

Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011

Przetargi | 2010-07-05 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Lubomierz: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011 Numer ogłoszenia: 204438-2010 data zamieszczenia: 12.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubomierz , Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz, woj. dolnośląskie, tel. 075 7833166, faks 075 7833167. · Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubomierz.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE... więcej...

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej