Bazagmin.pl

Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - dot. projektu pt. „Poznaj nasz region-Lubomierz zaprasza!” - przewodnik

dnia 30 października 2009 r.

Gmina Lubomierz, Plac Wolności 1 Lubomierz,

59-623 Lubomierz

Tel. 75 78 33 166 Fax. 75 78 33 167

 

e-mail: ugim@lubomierz.pl

 

NIP: 616-12-76-526

FPP-2213/24/2009

 

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

W wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego na wykonanie przewodników turystycznych prezentujących Miasto i Gminę Lubomierz w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa „Poznaj nasz region- Lubomierz zaprasza”!, informujemy, że do Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz do dnia 29 października 2009 r. wpłynęło 13 ofert.

Informujemy, że ofertą która spełnia nasze oczekiwania pod względem jakości wykonanych wcześniej przewodników oraz ceny jest oferta złożona przez Jaremen Press z siedzibą w Jeleniej Górze z ceną ofertową 7 780,00 zł brutto.

 

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej