Bazagmin.pl

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE - NADZÓR INWESTORSKI ZADANIA „BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA, RADONIÓW DZIAŁKA NR 68”

Lubomierz dnia 27.10.2009 roku

 

 

GMINA LUBOMIERZ

Plac Wolności 1

59-623 LUBOMIERZ

TEL. 075 78 33 166 FAX (075 ) 78 33 167

e-mail: ugim@lubomierz.pl NIP 616-12-76 -526

 

NR 2222/ZP- 13/09

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

NADZÓR INWESTORSKI ZADANIA

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, PRZEBUDOWA

I ROZBUDOWA, RADONIÓW DZIAŁKA NR 68”

W związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego inwestycji - budowy świetlicy wiejskiej w Radoniowie polegającej na rozbudowie istniejącego budynku o dwie przybudówki wraz z zagospodarowaniem terenu.

 

Wartość robót budowlanych w/w inwestycji – 378 227,83 zł

Termin realizacji - 31.07.2010 r.

 

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej