Bazagmin.pl

Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - dot. projektu pt. „Poznaj nasz region-Lubomierz zaprasza!” - przetłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki materiałów promujących Miasto i Gminę Lubomierz

dnia 20 października 2009 r.

 

Gmina Lubomierz, Plac Wolności 1,

 

59-623 Lubomierz

 

Tel. 75 78 33 166 Fax. 75 78 33 167

 

e-mail: ugim@lubomierz.pl

 

NIP: 616-12-76-526

 

FPP-2213/22/2009

 

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

W wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego na przetłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki materiałów promujących Miasto i Gminę Lubomierz w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa „Poznaj nasz region - Lubomierz zaprasza”!, informujemy, że do Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz do dnia 19 października 2009r. wpłynęło 14 ofert.

Informujemy, że ofertą która spełnia nasze oczekiwania pod względem ceny jest oferta złożona przez Pana Marka Chrabąszcza tłumacza przysięgłego języka niemieckiego z ceną ofertową 29,00 zł brutto za 1 stronę przeliczeniowa tekstu.

 

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej