Bazagmin.pl

Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - dot. projektu pt. „Poznaj nasz region-Lubomierz zaprasza!” - mapy

dnia 20 października 2009 r.

 

Gmina Lubomierz, Plac Wolności 1,

 

59-623 Lubomierz

 

Tel. 75 78 33 166 Fax. 75 78 33 167

 

e-mail: ugim@lubomierz.pl

 

NIP: 616-12-76-526

 

FPP-2213/20/2009

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

W wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego na wykonanie map turystycznych prezentujących Miasto i Gminę Lubomierz w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa „Poznaj nasz region - Lubomierz zaprasza”!, informujemy, że do Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz do dnia 16 października 2009r. wpłynęły 4 oferty oraz dnia 19 października 2009r. 1 oferta, która nie była brana pod uwagę ze względu na przekroczony termin składania ofert.

Informujemy, że ofertą która spełnia nasze oczekiwania pod względem jakości wykonanych wcześniej map turystycznych oraz ceny jest oferta złożona przez Wydawnictwo Turystyczne „PLAN” z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Słowackiego 14 z ceną ofertową 5 136 ,00 zł brutto.

 

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej