Bazagmin.pl

Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - dot. projektu pt. „Poznaj nasz region-Lubomierz zaprasza!” - pocztówki

dnia 19 października 2009 r.

 

 

 

Gmina Lubomierz,

Plac Wolności 1,

59-623 Lubomierz

 

Tel. 75 78 33 166 Fax. 75 78 33 167

 

e-mail: ugim@lubomierz.pl

 

NIP: 616-12-76-526

 

FPP-2213/19/2009

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

W wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego na wykonanie pocztówek prezentujących Miasto i Gminę Lubomierz w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa „Poznaj nasz region - Lubomierz zaprasza”!, informujemy, że do Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz do dnia 15 października 2009 r. wpłynęło 6 ofert.

Informujemy, że ofertą która spełnia nasze oczekiwania pod względem jakości wykonanych wcześniej pocztówek oraz ceny jest oferta Wydawnictwa „ZET” Tomasz Pawłowicz Roman Gaik ul. Ostrowskiego 13c, Wrocław z ceną ofertową 1 464,00 zł brutto.

 

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej