Bazagmin.pl

Przetargi

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - „Budowa świetlicy wiejskiej, przebudowa i rozbudowa, Radoniów działka nr 68”

Lubomierz dnia 12.10.2009r.

NR 2222/ZP- 13/09

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655.) Urząd Gminy i Miasta Lubomierz informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę świetlicy wiejskiej, przebudowa i rozbudowa, Radoniów działka nr 68”

 

Komisja Przetargowa zaproponowała wybór oferty nr 1 złożonej przez:

EL- Stan Firma Handlowo – Usługowa, Fronc Stanisław ul. Gliniana 2,

59-620 Gryfów Śląski za cenę 378 227,83 zł. brutto.

 

 

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej