Bazagmin.pl

Przetargi

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - „Remont dachu nad świetlicą Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu”

Nr 2221/ZP- 12/09

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655.) Urząd Gminy i Miasta Lubomierz informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na  „Remont dachu nad świetlicą Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu

 

Komisja Przetargowa zaproponowała wybór oferty nr 5 złożonej przez:

P.H.U. „DEK-BUD” Ludwik Podlaski, ul. Mostowa 17/1, 59-550 Wojcieszów

  za cenę  194 079,52 zł. brutto.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta uzyskała największą ilość punktów( 100 pkt.) ponieważ zawierała najniższą cenę z pośród złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu. Oferta spełniła wszystkie wymogi określone w SIWZ.

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej