Bazagmin.pl

Przetargi

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Przebudowa wraz z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu położonego w Pasieczniku

Lubomierz dnia 01.09.2009r.

NR 8022/ZP- 10/09

 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655.) Urząd Gminy i Miasta Lubomierz informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na  Przebudowa  wraz z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu położonego w Pasieczniku”

 

Komisja Przetargowa zaproponowała wybór oferty nr 3 złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „MILEX”Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza

                      27, 58-500 Jelenia Góra   za cenę  316 558,70 zł. brutto.

 

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej