Bazagmin.pl

Przetargi

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu położonego w Pławnej

Lubomierz dnia 01.09.2009r.

NR 8022/ZP- 09/09

 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655.) Urząd Gminy i Miasta Lubomierz informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na  Przebudowa  budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu położonego w Pławnej”

Komisja Przetargowa zaproponowała wybór oferty nr 2 złożonej przez:

EL- Stan  Firma Handlowo – Usługowa, Fronc Stanisław ul. Gliniana 2,

59-620 Gryfów Śląski za cenę  238 847,49 zł. brutto.

 

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej