Bazagmin.pl

Przetargi

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Lubomierz dnia 27.07.2009r.

RT 5541/ZP-07/09

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655.) Urząd Gminy i Miasta Lubomierz informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasieczniku"

Komisja Przetargowa zaproponowała wybór oferty nr 1 złożonej przez:

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kaczawska 19,

58-514 Jelenia Góra za cenę 216 470,58 zł. brutto.

 

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej