Bazagmin.pl

Przetargi

UWAGA !!! ZMIANA OGŁOSZENIA NR 130434 - 2009 Z DNIA 30.04.2009

Numer ogłoszenia: 78427 - 2009; data zamieszczenia: 21.05.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 130434 - 2009 data 30.04.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubomierz, Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz, woj. dolnośląskie, tel. 075 7833166, fax. 075 7833167.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.

  • W ogłoszeniu jest: 22.05.2009 godzina 09:30, miejsce Urząd Gminy i Miasta Lubomierz, 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1, pokój nr 13 (sekretariat)..

  • W ogłoszeniu powinno być: 29.05.2009 godzina 09:30, miejsce Urząd Gminy i Miasta Lubomierz, 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1, pokój nr 13 (sekretariat)..

 

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej