Bazagmin.pl

Przetargi

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655.) Urząd Gminy i Miasta Lubomierz informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na  Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pokrzywniku

 

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej