Bazagmin.pl

Komunikaty

Obwieszczenie o zebraniu materiału i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn : „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 ,MOP 8,4 Mpa relacji Jeleniów – Dziwiszów „, teren gminy Lubomierz , powiat lwówecki , woj. dolnośląskie, przechodzący przez działki :

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej