Bazagmin.pl

Przetargi

OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA O PROPOZYCJĘ CENOWĄ Stosownie do art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655.) Gmina Lubomierz informuje, że w wyniku zapytania o propozycję cenową na: materiały dla uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu pn. „Razem dla Gminy Lubomierz” realizowanego z zakresu promocji i integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3.

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej